česky deutsch

2. B

Hauptseite » Klassen » 2. B

Nový školní rok 2017 - 2018

Informace 13.12.2017 (WE)

Pracujeme s učebnicí  "Paul, Lisa und CO"

Procvičovali jsme: 

učebnice: str.7, 8, 9 - celé

prac. sešit jsme vyplnili: str. 5, cv. 1, 2, 3

 

Dom úkol ústní:   učebnice:  

 1. str. 9, cv. 4a - naučit se číst

 2. str. 9, cv. 4c - podle cv. 4a - připravit rozhovor 4c 

 

11.12.2017 Informace (STEH)

Vážení a milí rodiče skupiny Soviček,

zdravím Vás a dovolte mi několik informací k učebnicím a výuce.

Tento týden dokončíme všechna cvičení v učebnici Zauberbuch Starter. Od začátku roku jsme probrali lekce 8 – 12, což jsou následující témata - činnosti (Ich kann schwimmen, kochen, lesen,…. - Umím/Neumím plavat, vařit, číst…..), třída (nábytek, věci do školy + několik předložek na, v, za, pod), můj dům (místnosti), statek (zvířata).

Zítra rozdám nové učebnice Paul, Lisa und Co. První lekce budou pro nás vlastně opakování, jelikož se jedná o téma „seznamování“. Toto již děti umí, my budeme tedy procvičovat i psanou formu. V dalších lekcích jsou sice známá témata jako např. barvy, čísla apod. My ovšem u daného tématu budeme mít vždy něco nového (komunikativní dovednosti, nová slovíčka). Budeme tedy upevňovat staré a přidávat nové.

V této učebnici a pracovním sešitě bude více písemných cvičení a více čtení, na děti budou kladeny větší požadavky. Na nástěnce třídy Vás budu informovat, co právě probíráme a co můžete s dětmi procvičovat.

První pololetí jsem známkovala aktivitu, společnou popř. samostatnou práci v hodině a domácí úkoly. Od druhého pololetí začneme také psát testíky a začnu také zkoušet (slovíčka i komunikaci např. formou obrázků apod.). Co a jak - budu psát na nástěnku a děti na to včas upozorním.

S dětmi jsme si již na sebe zvykli a věřím, že se nám bude spolu dobře pracovat i nadále.

Učebnici Zauberbuch si tento týden nechají ve škole, aby nemusely nosit obě knihy  (dokončíme všechna cvičení). Domů budou nosit pouze novou učebnici Paul, Lisa und Co.

V případě dotazu jsem k dispozici v době konzultačních hodin nebo na e-mailu (vše na stránkách školy).

Přeji klidný předvánoční čas.

 

Mgr. D.Stehlíková   

6. 12. 2017 Informace (WE)

Zkontrolovali jsme opakovací cvičení z učebnice str. 89, 90, 91/ 4, 5, 8
Vypracovali jsme společně  cvičení str. 91/ 7, 92/ 9 - kdo měl hotovo, dostal známku do učebnice
Nácvik písně: Ich hab ´ne Tante aus Marokko (https://www.youtube.com/watch?v=ewmdM5w4hzg)
 
V pátek:
napíšeme  ve škole společně cvičení v učebnici ("Das Zauberbuch Starter"- na str. 92/10),
kdo jej má hotové - bude pochválen, zahraje si
žáci dostanou nové učebnice a slovníčky s nalepenými probranými slovíčky
 

5. 12. 2017 Informace (WE)

Opakovací cvičení:  učebnice str. 90, 91, cv. 4, 5, 8 

 

 

29.11.2017 Informace (WE)

Domácí úkol: učebnice str. 76, cv. 7 ( vypracovávali jsme ve škole, dokončit doma)

Spočítej a napiš počet!  - ŘEŠENÍ

Obr 1:

11 Beine
3 Schwänze
8 Augen
2 Flügel

Obr 2:

14 Beine
4 Schwänze
11 Augen
4 Flügel
 

Zahlen (Číslovky) 10 - 20

10 - zehn
11 - elf
12 - zwölf
13 - dreizehn
14 - vierzehn
15 - fünfzehn
16 - sechzehn
17 - siebzehn
18 - achtzehn
19 - neunzehn
20 - zwanzig
 
Slovíčka:
der Schnabel,  die Schnabel- zobák
der Schwanz, die Schwänze  - ocas
der Flügel, die Flügel - křídlo
die Schnauze, die Schnauzen - čumáček
 
 

 

Starý školní rok 2016-2017

 

Informace 26.4.2017 (We)

Vážení a milí rodiče,

děkujeme Vám, že jste se přišli  dne 21.4.2017 na vystoupení svých dětí v Krajské knihovně v Liberci podívat. Děti se velmi těšily a snažily se zazpívat vše - jak nejlépe mohly. Doufáme, že jste odcházeli se svými dětmi spokojeni.

Všem účastníkům vystoupení udělujeme pochvalu.

Pokud máte nějaké pěkné fotografie z vystoupení o které se můžete s námi podělit, prosím o zaslání nějaké, abych je mohla dát na web školy. Předem děkuji.

Můj e-mail: DWeinzettlova@seznam.cz

Domácí úkol:

 1. učebnice - str. 18/3 - naučit se rozhovor s obměnou (a, b, c) - děti je mají rozdělené po jednom

 2. pracovní seš. str. 20, cv. 4 - doplnit - tazací slova: WER, WIE, WAS

 

Informace 8.3. na 10.3. 2017 (WE)

Pochvala:  děti předvedly rozhovor většinou výborně, začneme obměňovat  v rozhovoru hry a reakce. 

 1. Ústně: učebnice - rozhovor str. 15/ 4 - s obměnou (hry, jméno)

 2. Písemně: prac. seš. - str 16/ 4, 5, 6 - vyplňování 

Informace 7.3. na  8.3. 2017 (WE)

Pochvala:  Kromě 1 žáka měli i dnes všichni domácí úkol. To mě potěšilo.

Většina dětí si už nosí i úkoláčky a zápisníčky na známky

 1. pracov. list - vyplňte
 2. učebnice - čtení str. 15/ 4 - opak. - příprava rozhovoru

Informace 3.3. na 7.3. 2017 (WE)

POCHVALA:  Kromě 1 žáka měli dnes všichni domácí úkol. 

Dom. úkol:   písemně:

 1. pracov. list - vyplňte 
 2. prac. seš. - str. 16/ 7 - doplňte správné písmenko

Ústně: učebnice - str. 15/ 4 - trénujte čtení rozhovoru (role)

Informace 1.3. 2017 (WE) 

Dom. úkol - písemně: 

 1. vyplňte pracovní list - (číslovky 1-12)

 2. pracov. seš. - str. 15/ 1 - spojte domino podle smyslu (téma: hry)

 3. slovíčka - téma hry - protrénovat ústně

 

Informace 17.2.2017 (WE)

Téma: SPIELE

PÍSEMNÈ:

 1. Prac. seš. - str. 13, cv. 3:  vystřihni věty ze str. 101 a nalep je do cvičení 3 ke správnému obr. 
 2. Vyplňte pracovní list:   číslovky 1- 12

ÚSTNĚ: 

nalepte slovíčka a rozhovory ke hrám do slovníčku a procvičujte

Viel Spaß mit DEUTSCH in den Ferien.

Informace 8. 2. 2017 (WE)

Dom.cv.:

 1. písemně:   prac. seš. - str. 12/ 1 - ze str. 101 - vystřihnout obrázky her a nalepit je do obdélníčků ve cvičení - podle názvů her. Doplnit tajenku (Lösung).

 2. ústně:    trénovat  číslovky  1-12, i příklady - 1+2=3 (eins plus zwei gleich drei), das ABC - zpaměti

Informace 7.2.2017 (WE)

Domácí úkol písemný: pracovní šešit: str. 11, cv. a - dopiš na linku správné slovo, které vybereš z růžového rámečku.

Procvičuj ústně:

 1. stále - psaní číslovek 1 - 12
 2. čtení rozhovoru: učebnice - str. 10, cv. 1  

 

Informace dne 20.1.2017 (WE)

Úkoly: 

 1. Vyplnit pracov. list - natrénovat čtení, číslovky podle textu vybarvit

 2. Písemně trénovat číslovky 1 - 12 (učebnice str. 7/6)

 

Informace dne 20.1.2017  (obě skupiny - Mgr. D. Stehlíkové a Mgr. D. Weinzettlové)

 1. Žáci se snaží, jsou aktivní, ale stále ale bojujeme se zapomínáním pomůcek - učebnice, pracovního sešitu, kartiček.

 2. Probíráme novou učebnici "Planetino 1" - prosíme  o obalení učebnice i prac. sešitu

 3. Žáci dostávají domácí úkoly - z učebnice, v pracovním sešitě, na prac. listech  (ve středu na pátek, ev. v pátek na úterý)

 4. Prosíme o kontrolu úkolů, učebnic a prac. sešitů, ev. kartiček

 5. Prosíme stáhněte dětem slovníček pro učebnici  "Planetini 1"-  je v následující informaci, stačí kliknout na ikonku slovníču a ten se Vám otevře.

 

Tipy, jak se učit slovíčka v německém (nebo jiném cizím) jazyce

1)      Popiš si věci v domácnosti německými slovíčky.

2)      Vymysli si ke každému slovu větu a uč se slovíčko ve větě.

3)      Vymýšlej si k novým slovíčkům příběhy.

4)      Spoj si slovíčka s kresbami nebo vtipnými obrázky.

5)      Uč se slovíčka nahlas, pak si je lépe zapamatuješ.

6)      Opakuj si slovíčka ve stále se zvětšujících časových odstupech. (nauč se slovíčko, zopakuj další den, za týden, za 14 dní, za měsíc, za půl roku, ...)

7)      Uč se spolu se svými kamarády nebo se členy své rodiny.

8)      Třiď si slovíčka podle tematických celků – vytvoř si tematický slovníček (ideálně velikosti A4 – na dvojstránce jedno téma) - začneme tvořit na druhém stupni.

9)      Vytvoř si balíček slovíček a obrázků, spoj je k sobě a pověs ve svém pokoji.

10)   Vytvářej si myšlenkové mapy (mind-maps) k různým tematickým okruhům.

11)   Vytvoř si kartotéku slovíček – kartičková metoda - VELMI ÚČINNÁ METODA.

12)   Používej při učení různá média.

13)   Uč se na různých místech.

14)   Nahraj si slovíčka na mobil, tak je budeš mít pořád s sebou.

15)   Zkoušej různé postupy:

a)      piš si slovíčka

b)      choď po pokoji, když se učíš

c)       zkoušej kamaráda

d)      nech se vyzkoušet

e)      zkus využít rytmus – např. při učení perfekta – tvary příčestí minulého

f)       kresli si obrázky - např. v barvě podle členu (takže nakresli např. zelené pravítko, protože je das Lineal - nebo modrou skříň, protože je der Schrank)

g)      hraj hry s kamarády/s rodinou – např. pexeso s německými slovíčky, nebo „země, město, ... (sloupce lze nazvat jinak: zvíře, jídlo, rodina, čísla, ....)“, bingo, ...

h)      zopakuj si slovíčka před spaním a pak znovu ráno při snídani

i)       nejnáročnější slovíčka si vylep na záchodě

 

16)   Napadá tě něco dalšího? Napiš mi, přidám to na seznam pro ostatní. Díky za spolupráci :-)

 

Renata Šebestová (za všechny vyučující NJ)

renata.sebestova@husovaliberec.cz

 

Infomace ze dne 21. 10. 2016

Ve středu proběhl na škole tzv. Pasch-Tag (den s němčinou). Pro první stupeň jsme připravili tématická stanoviště s různými úkoly. Děti pracovaly ve smíšených skupinách (2., 3., 4. a 5. třída) a měly možnost si vybírat z různých typů úkolů - domino, pexeso, dobble, křížovka, osmisměrka, ústní popisování obrázku, stříhání a lepení slovíček apod. Z každého tématu si děti odnesly jeden pracovní list. Několikrát dostaly informaci, že pracovní listy nemají dodělávat za úkol, že je doděláme společně v hodinách NJ. Jediný pracovní list, který by měly mít hotový, je pracovní list k částem těla - stříhání a lepení slovíček (ale dnes NJ neměly, takže nevadí pokud nestihly doma udělat - stačí mít hotovo po prázdninách). Ostatní uděláme společně v hodinách - pro děti by to doma bylo zbytečně moc náročné. Ve škole měly starší pomocníky, takže to šlo celkem lehce. Co tedy děti neudělaly ve škole, doděláme po prázdninách společně při NJ.

za kabinet NJ

Mgr. R, Šebestová

 

 

Informace (WE) 16.9.2016

Domácí úkol: 

 1. pracovní sešit str. 13/2 - ústně říkat které jídlo ti chutná, které ti nechutná ( Sandwich ist lecker. Lutscher ist bäh.)
 2. učebnice - str. 40/6 -  vybarvit Bertíkův kruh podle pokynů

Informace  30.9.2016  - na 4.10. 2016 (WE)

 1. Téma: FAMILIE -  ústně popis podle nakresleného obr. v učebnici
 2. Doplnit pracovní list - téma: Essen - písemně

 

 

Informace  (WE)

 1. Téma: RODINA - zopakovat slovíčka ze slovníčku - nahlas
 2. podle prac. listu rodiny - nahlas představit členy rodiny - monolog nebo rozhovor / dtto s fotkou nebo kopií fotky
 3. doplnit písemně členy rodiny - pracovní list "Die Familie

Komunikace - představit členy rodiny: 

Fragen: Wer ist das? // Wie heisst dein/deine  ........ ? // Wie alt ist er/ sie? // Wo wohnt er/ sie? //  Was spielt er/ sie gern? 

Antworten: Das ist mein Vater/ meine Mutter. Er/Sie heisst .........  . Er/ Sie  ist ..............  Jahre alt. Er/ Sie wohnt in  ..........  .  Er/ Sie spielt gern .........  .

 

Informace 17.5.2016 (WE)

Věnovali jsme se tématu: Jak se učit slovíčkům v NJ.

Žáci dostali list s možnostmi, jakým způsobem se mohou slovíčka učit. K dispozici mají slovní zásobu nalepenou ve slovníčku a vytištěnou slovní zásobu k učebnici Planetino 1.

Úkol: str. 18/ cv. 3 a - k obrázku vymyslet co nejvíce vět a obměnit rozhovor.

Informace 12.5.2016 (WE)

 • Procvičovali jsme pozdravy - učebnice str. 17
 • dom. cv. - prac. sešit - str. 19/ 1 - k obrázkům doplnit pozdravy - buď  vystřihnout ze str. 101/ Lektion 4, Übung 1 nebo d

 

 

Informace 5.5.2016 (WE)

pracovní sešit: str. 17/2b - přepsat věty ze cv. 2a jako dva rozhovory do řádků cvič. 2b - Bild A, Bild B

slovíčka - ke str. 12 - 15

 

 

 

Informace 14.4.2016 (WE)

Slovíčka: jídlo - zkouším nebo píšeme test
Prac. list: Napsat do sešitu 3 věty - podle obrázků jídla např. Ich mag Pizza.// Ich mag Bananen. //......
 
Vše, co bylo na dnešek - kontroluji v pondělí:
Učebnice: str. 10/1 - zk
Prac. seš.: str. 12/1
 
 

 

 

Informace 12.4.2016 (WE)

 1. Učebnice: čtení str. 10/ 1 - zkouším
 2. Pracov. sešit: d.cv. str. 12/1
 3. Slovíčka:  číslovky, jídlo - zkouším - tab.

Informace 11.4.2016 (WE)

 1. test - ZAHLEN 1 - 12
 2. Prac- seš.: str. 11/ a

Informace 7.4.2016 (WE)

Opakování číslovek 1 - 12

 1. učebnice - str. 7/ 6, 7, 8 // str. 8/9 - zkusit i vlastní příklady
 2. prac. seš. - str. 11/ b - napsat slovem číslovky od 1-12 (známkuji)
 3. test (nebo zk - tabule) - ESSEN, ZAHLEN

 

 

Informace 22.3.2016 (WE)

FROHE OSTERN!  - VESELÉ VELIKONOCE!

dcv.: 

 1. ústní opakování
 2. stahněte si slovníček k učebnici "Planetino 1 "

 

Slovníček k učebnici Planetino 1

Ke stažení najdete zde.

Informace 17.3.2016 (WE)

Kartičky zvířátek a jídla - trénovat, přinést v pondělí

Pracovní listy: nalepit do sešitu:

 1. pracov. list - str. 69 - přiřadit potraviny ke košíkům
 2. prac. list str. - 156,157 - protrénovat rozhovor
 3. prac. list - str. 59 - přečíst - budeme trénovat rozhovor a písničku

Přinést: učebnice  a pracovní sešit - "Planetino 1" + cvičný sešit + kartičky

 

2. skupina (Mu)  11. 3. (Mu)

Zopakovat prosím domácí zvířata. Chybějící žáci budou příští týden psát krátký test.

Z nové učebnice jsme začali probírat 1. stranu. Ke knize je možné vytisknout si slovníček - viz výše. 

Informace 15.3.2016 (We)

 1. Učebnice: "Zauberbuch Starter" - str. 92/ 9, 10 - opakování

 2. Kartičky: zvířátek a jídla - opakovat

 3. Učebnice a pracovní sešit  "Planetino 1" - obalené

 

Informace 14.3.2016 (We)

na úterý: Zauberbuch Starter - str. 91, cv. 6, 7, 8 a opakování slovíček ESSEN - písemně

na čtvrtek:

 1. obalit nové knížky a přinést do školy
 2. slovíčka: TIERE

Informace 11.3.2016 (sk. WE)

Téma: Essen

 1. prac. sešit - str., 23/2 - osmisměrka
 2. trénovat kartičky s jídlem a hru (učebnice - str. 68,69)
 3. budeme psát test na slovíčka - jídlo

Příští týden

 1. zopakujeme téma: Auf dem Bauernhof - které jsme již probírali, dokončíme cvičení.

 2.  v pondělí rozdám nové učebnice a pracovní sešity, aby si je žáci doma obalili a podepsali.

2. skupina (Mu)  11. 3. (Mu)

Dokončujeme knihu Zauberbuch.

Zopakovat prosím domácí zvířata, příští týden bude ze slovíček krátký test.

Informace  3.3.2016 (WE)

Procvičujeme:

 1. slovní zásobu a předložky - téma "HAUS" - místnosti, nábytek, nádobí
 2. píšeme test - téma nábytek
 3. pracovní listy: "Zimmer einrichten", "Spielen und aufräumen", list - místnosti  ( zkouším)
 4. slovní zásobu - "Essen" - podle učebnice - str. 65, 66/5 - vybarvi, 67/6 - zopakuj

 

2. skupina (Mu)  4. 3. (Mu)

Nadále procvičovat slovíčka k tématu "Haus"(str. 63 - 64) + jídlo (str. 65).

V úterý test na slovíčka - Essen

Domácí úkol - předloha (nastříhat a nalepit jídlo)

V pondělí děti održí nové učebnice Planetino 1.

 

Informace 1.3.2016 - obě skupiny

Stále procvičujeme slovní zásobu a předložky - na téma "HAUS" (místnosti, nábytek, nádobí)

 1. podle kartiček
 2. podle pracovních listů: Zimmer einrichten, Spielen und aufräumen a listu s místnostmi

Písemně: 

 1. vyplnit pracovní list č. 28 podle strany 29
 2. trénovat písemně slovíčka - nábytek

 

 

Informace 23.2.2016 (WE)

Procvičujeme ústně: Pokoj + hračky + s předložkami 

(pracovní listy: Zimmer einrichten, 2 pokoje - Was ist anders)

Vzor:

 • Der Teddy ist auf dem Sessel./ auf dem Sofa, ......
 • Der Ball ist unter dem Tisch.

 

2. skupina (Mu)   26. 2. (Mu)

Nadále procvičovat slovíčka k tématu "Haus"(str. 63 - 64) + jídlo (str. 65).

pondělí - test na nábytek v místnosti

Písemný úkol kniha - s. 91

2. skupina (Mu)   19. 2.

Nadále procvičovat slovíčka k tématu "Haus" + jídlo (str. 65).

Písemný úkol Arbeitsbuch - s. 23/2

 

Informace 18.2.2016 - (sk. WE)

Učebnice:   opakujeme str. 63/ 1, 64/ 3

Pracovní listy:

 1. Zimmer einrichten - ústně

 2. Ein bunter Tisch - dokreslit  + trénovat popis: 

Die Schüssel ist rot.
Der Teller ist gelb.
Die Tasse ist blau.
Die Kanne ist grün.
Die Gabel ist rot und grau.
Das Messer ist rot und grau.
Der Löffel ist rot und grau.
Der Tisch ist braun.
Die Tischdecke ist .....  .
Die Wand ist .......  .
Der Fußboden ist .......  .

 

 

Informace 16.2.2016 (skupina WE)

Učebnice: str. 63, 64 - trénovat ústně

Pracovní sešit: str. 22, cv. 1 - dopsat věty - (Marion ist im Wohnzimmer. Nick ist im Schlafzimmer. Erik ist in der Küche. Julia ist im Badezimmer.)

Pracovní list: Zimmer einrichten - Wo ist das? - ústně zkouším samostatný projev

Písemné opakování: Körperteile - podle jednoho z cvičení nalepených v sešitě.

Informace dne 4.2.2016 - (skupina WE)  + 2. skupina (Mu)

Přeji Vám pěkné prázdniny na sluníčku a v přírodě při sportování. Dobře si odpočiňte.

Trénujeme slovní zásobu " Mein Haus" - pomocí kartiček - (barevných i těch co si vybarvujete sami).

K pracovnímu listu "Zimmer einrichten"  - máme vystřižené obrázky s nábytkem a budete si doma trénovat zařizování pokoje - a ústně vše komentovat.

Procvičujeme i slova: links, rechts, vorne, hinten, in der Mitte, oben, unten.

Vzor:     Der Tisch ist in der Mitte.

              Das Sofa ist links hinten.

              Die Lampe in der Mitte oben.

Informace 1.2.2016 - úkoly (WE)

 1. vyplnit pracovní list a nalepit do sešitu - části těla

 2. připravit kartičky barevné i nebarevné, podepsat je - téma: dům

 

2. SKUPINA  1. 2. (MU)

Procvičovat prosím části těla (i číslo množné), popis příšerek v učebnici, spojení: kurze, lange Haare

Brzy budeme psát test (doplňovačka - viz sešit)

 

 

Informace dne 28.1.2016 - skupina (WE)

Probráno: Opakujeme.

Mein Körper - části těla - v jedn. i mn. čísle.

Prosím trénovat nahlas popis obrázků - postaviček v sešitě, v učebnici(59/ 3,4) a v pracovním sešitě (str. 21/2, 3), cvičení, která již máme hotová - tedy jednotné a mn. číslo. 

Vzor:

 1. Er/ Sie hat  einen Kopf, viele Haare, zwei Augen, zwei Ohren, eine Nase, einen Mund, einen Hals, eine Brust, einen Bauch, zwei Arme, zwei Hände, zwei Beine, zwei Knie, zwei Füße, einen Rücken, einen Po.

 2. Nebo podle obrázku - kde má nakresleno více jednotl. částí těla

 3. Trénovat - lang, kurz, groß, klein a barvy ve spojení - Er/ Sie hat lange schwarze Haare, kurze blonde Haare, lange rote Haare, große blaue Augen, braune Augen, kleine Nase, ......   (podle  učeb. 61/ 6,7) - zatím jen v mn. č. a ž. r.

 4. Popsat svoji postavu:   Vzor: Ich habe lange rote Haare, einen Kopf, große blaue Augen, zwei Ohren, kleine Nase, eunen Mund, einen Hals, einen Bauch, zwei Arme, zwei Hände, zwei Beine, zwei Knie, zwei Füße, einen Rücken, einen Po.

 

 

2. SKUPINA  21. 1. (MU)

Procvičovat prosím:  části těla + lang, kurz

Ústně str. 59 - popis příšer

            str. 61 - popis dětí

Někteří dodělají úkol z PS str. 20, 21/2

           

 

 

2. SKUPINA  15. 1. (MU)

Procvičovat prosím: nadále předložky a části těla (většinu znají dobře)

Písemně: doplnění pracovního listu i z druhé strany

 

 

2. SKUPINA  8. 1. (MU)

Procvičovat prosím: rozkazy a pokyny dle nalepených slovíček

Písemný úkol z knihy ( Ich kann..., ich kann nicht)

 

 

11. 12. - obě skupiny tento týden byly spojeny

Procvičovat prosím: nábytek ve třídě (malý testík)

                                       pocity

                                       předložky: auf, unter, in, hinter. vor

Domácí úkol - PS str. 18/2 + 19/3

 

Informace ze dne 2.12.2015 (WE)

domácí úkol:   přepsat 5 vět z pracovního sešitu - str. 17, cv. 2 - do školního sešitu

 

2. SKUPINA  4. 12. (MU)

Procvičovat prosím: nábytek ve třídě

                                       pocity

                                       sloveso verstecken

V pondělí přidáme předložky: auf, unter, in, hinter.

Domácí úkol - PS str. 18/1

 

Informace dne 30.11.2015 (WE)

domácí úkol:

pracovní sešit: str. 17, cv. 2

učebnice: str. 46, 47 - procvičovat  - froh, traurig, zornig, müde

27.10.2015  –  1. skup.

 1. Provičujeme:

 • Slovní zásobu a čtení
 • Téma:

Spielzeug, Schulsachen, Eine Party, Familie – pomocí kartiček z pracovního sešitu (tabulka na konci pracovního sešitu)

Familie - vyprávění o rodině - POZOR!!   mein Vater  meine Mutter

Ferien - am See, am Meer, auf dem Land, im Gebirge

       2.   Začínáme téma:  

Bert ist wieder da – str. 43, 44 větné spojení:  Ich kann    fliegen/ klatschen/ tanzen/ springen/ stampfen.

       3.   Dom cv. – pracovní sešit – str 16, cv. 1 – přečte sloveso a spojí s obrázkem

 

 

6. 11.  2. skupina

Zopakovat prosím roční období a měsíce (říkáme, kdo se kdy narodil).

Procvičovat spojení: Ich kann    fliegen/ klatschen/ tanzen/ springen/ stampfen (ve slovníčku označeno hvězdičkou).

Krátký úkol - str. 16

 

 

Informace 13.10.2015:

domácí úkol:   učebnice - vše ústně

 Téma:

 1. Familie - podle obr. v učebnici str. 38/4 - zahrát nebo přečíst roli Berta jak představuji svoji rodinu. Kdo si nepamatuje poslechový text ze školy, máme tento text nalepený v sešitě. Na něm jsme si graficky vyznačili písemnou podobu a znovu procvičovali výslovnost německých hlásek  ( - ei-, -ie-, sch, s, z, v)  a jejich čtení.
 2. Podle nakreslené své vlastní rodiny - na str. 39 - popsat svoji rodinu - ústně

Vzor:

Das ist meine Familie. Das ist mein Vater. Er heißt ............  . Das ist meine Mutter. Sie heißt  ......... . Das ist meine Oma. Sie heißt  .....  .

Das ist Mein Opa. Er heißt  ....... . Das ist mein Bruder .......... . (jméno). Er ist ......... Jahre alt. Das ist meine Schwester. Sie heißt ......  .  

Sie ist ........... Jahre alt.

 

2. skupina

domácí úkol:

v pracovním sešitě dokončit str. 15/2

trénujeme: ich esse gern... ich trinke gern... ich spiele gern...

Informace ze dne 11. 10. 2015 - online procvičování

1) Farben (první cvičení je jen poslech a obrázek, další již bohužel i se psaním - hodí se o něco později) : http://literacycenter.net/play_learn/colors_de/color_de.php

2) Farben pexeso (obrázek slovíčko): http://users.sch.gr/kapoglou/Farbenmemory/Lektion_10/

3) Farben (slovíčko a obrázek): http://www.purposegames.com/game/colors-in-german-quiz

4) Farben (šibenice - slovíčko): http://cornelia.siteware.ch/hangman/Farben.html

5) Farben (výběr z více slovíček k obrázku): http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Farben_01a.htm

6) Farben pexeso - slovíčko obrázek: zde  

7) Farben (slovíčko a k němu vybrat obrázek: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/ErsterWortschatz_Farben+Formen_01b.htm

8) Farben - písnička s častým opakováním barev: https://www.youtube.com/watch?v=lxwsCnrX_T8

9) Farben - písnička s barvami: https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds

10) Farben - písnička: https://www.youtube.com/watch?v=N693RrO6JM4

11) Farben (hra s barvami - co chybí, dítě slyší správné řešení, na konci pak shrnutí i se slovíčkem): https://www.youtube.com/watch?v=3ehbv6aA8Tg

12) Farben - písnička: https://www.youtube.com/watch?v=oAta4lcsDfk

 

1) Zahlen (slovíčko a obrázek): http://users.sch.gr/kapoglou/zahlen/zahlenmemory/

2) Zahlen (co chybí): https://www.youtube.com/watch?v=Gjcpw7TzUco

3) Zahlen - hra - slovíčko a k němu hledám číslici: http://www.purposegames.com/game/numbers-in-german-quiz

4) Zahlen - poslech a možnost si zopakovat - jdou po sobě, 1-10, pak 11-20, atd. (není třeba zadávat požadovanou emailovou adresu, stačí zavřít okno se žádostí o email a pak už jen kliknout na šipku u požadovaných čísel: http://leicht-deutsch-lernen.com/counting

 

Tiere - zvířata

Zde najdete pár odkazů (možnost poslechu či jiného nácviku zvířat): 

1)  https://www.youtube.com/watch?v=j1dYHX1Y9L0

2) písnička: https://www.youtube.com/watch?v=6olQbxIYtXc

3) obrázek, napsané slovíčko, zvuk, který zvíře vydává: https://www.youtube.com/watch?v=bS-pEncaiXg

  další zvířata: https://www.youtube.com/watch?v=rTL0EyFzm8k

4) obrázek, vyslovené slovíčko a napsané slovíčko (v psané podobě ale chybí členy): https://www.youtube.com/watch?v=E4Ce4XyBV6A

5) obrázky, u toho psaná slovíčka v jednotném i množném čísle - ale pozor jsou tam drobné chybičky (Hamster - v  množ. č. je stejné slovíčko tedy Hamster - ve videu je chybně Hamsters, ve slově Riesenschlange jim ta, vypadlo písmeno),, ale jinak dobré, na závěr se mohou děti snažit pojmenovávat zvířátka, která vidí: https://www.youtube.com/watch?v=MieryQos7es

6) hra na procvičení pár slovíčke k tématu Tiere: https://www.youtube.com/watch?v=Ma2Ttxxx8cY

7) obrázek, výslovnost slovíčka a zvuk: (opět chybička hned u prvního slova: 1 slon není Elefanten ale jen Elefant): https://www.youtube.com/watch?v=IY2jj0tGaYc

8) obrázek, slovíčko, koncovka mn. č.. i s výslovností - je tam více slovíček, než probíráme (nejen zvířata): https://www.youtube.com/watch?v=UetnaOkzPas

9) zvíře na obr. a k němu vybrat z možností slovíčko: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Haustiere_01a.htm

10) zvířecí lexikon - obr. a název zvířete (mnohem více slovíček - děti si mohou opakovat jen naše známá): http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/alletiere/-/id=75028/ojmpdy/index.html


11) trénink slovíček - výslovnost + obrázek (i slovíčka navíc, která neděláme): https://quizlet.com/63745073/tiere-flash-cards/

 

 

Práce s kartičkami/slovíčky doma - několik zůsobů/pravidel/rad, jak lze kartičky používat:

1. Hrát pexeso.

2. Skládat si řady s kartiček a pak jednotlivé obrázky pojmenovávat.

3. Udělat si z kartiček hromádku a pojmenovávat nahlas, co je na obrázku, pojmenovanou kartičku pak dát dospodu - slovíčka, která činí problém, lze zařazovat častěji, nedat kartičku dospodu, ale někam doprostřed balíčku, tak aby se dané slovíčko opakovalo co nejčastěji.

4. Hrát tzv. Kimovu hru - rozložit kartičky na stůl, dítě si chvíli prohlíží (stačí třeba zpočátku vybrat pouze 6 - 8 slovíček), po chvilce se dítě otočí a vy mu jednu kartičku dáte pryč. Dítě hádá, co na kartičce bylo - tohle opakovat s dalšími sadami 6-8 kartiček, až pak zkusit sady spojit. Doporučuji zpočátku kartičky rozložit "uspořádaně" do řad a sloupců - lépe se dá zapamatovat, které slovíčko je na kterém místě. Dítě ihned pozná, že tam kartička chybí, a pátrá v paměti, který obrázek tam byl.

5. Je dobré začít s kartičkami, kde je napsaný text (my jim říkáme "černobílé") - tam mají děti možnost "nakouknout" na napsané slovíčko a podle toho obrázek pojmenovat, pak postupně přecházet na "barevné" kartičky (bez textu).

6. Pokud má dítě s nějakým slovíčkem velký problém, doporučují odborné výzkumy (a my s nimi - mám odzkoušeno na vlastní kůži) "vystavit" slovíčko (v našem případě ideálně obrázek a německé slovíčko) co nejvíce na oči - úžasně funguje prostor na WC, nad postelí (na stropě), na stěně, na dveřích apod.

7. Snažíme se NEPŘEKLÁDAT - překlad děti v tomto věku brzdí, ještě stále mají mozek otevřen učení se jazyku podobně jako se učily svůj mateřský. Překladem se tato cesta uzavírá.

8. Je dobré začínat s jednoduššími slovíčky - děti zažijí pocit úspěchu (u oblečení třeba slovíčka jako die Krawatte nebo die Bluse apod), slovíčko se naučí velmi rychle. K těmto lehkým slovům přidat jedno obtížné. Pak postupně přidávat další obtížnější, která tím, že my je v hodinách cvičíme komplet všechna, mají děti pak již více naposlouchaná a učení jde snáz.

Přejeme hodně zábavy a úspěchu při práci doma

 

Téma oblečení

Pokud by někdo chtěl zkusti procvičovat online (ale je tam i trochu slovní zásoba navíc) může např. zde: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_01a.htm  zde třeba procvičovní členů (ale opět i jiná slovní zásoba): http://www.inawe.de/don/artikeltraining/kleidung.htm