česky deutsch

2. B

Hauptseite » Klassen » 2. B

Školní rok 2018/2019

 

Informace ze dne 25. 1. 2019 (ŠEB)

Nyní procvičujeme:

1. psaní slovíček, vět - veškerá slovní zásoba ze slovníčku

2. opis - děti velmi chybují při opisování z tabule, což není jen záležitost němčiny, to je prostě nesoustředěnost na danou činnost - např. opsat si pět slovíček z tabule do slovníčku - trénujte i doma, nechtě děti najít si vlastní chyby

3. opět pracujeme s kartičkami - roztřídili jsme si je - ve žlutých deskách (nosit do školy) jsou ty, které potřebujeme, v průhledných eurodeskách (nechat doma) jsou starší témata, která již tolik nevyužijeme - můžete ale stále používat doma na opakování (čísla, barvy, ...)

4. začínáme trénovat časování sloves - moc hezky mě to děti "učily" (podle toho, co si pamatovaly z minulé hodiny), fixujeme 1. a 2. osobu jednotného čísla tedy osoby ich a du. (ich - koncovka slovesa -e    /      du koncovka slovesa -st)

5. domácí úkol na pondělí - vytvořit kartičky + PODEPSAT!!!!

 

Informace ze dne 24.1.2019 (STEH)

Vysvětlení k domácímu úkolu:

Děti mají nové kartičky: 1. slovesa, činnosti;

                                        2.kartičky s osobami ICH (já), DU (ty)

                                        3. kartičky s koncovkami - e, -st.

Učíme se časování sloves v 1. a 2. osobě jednotného čísla, t. zn. právě ich (koncovka -e) a du (koncovka -st).

Příklad: malen (malovat) = ich male, du malst; trinken(pít)  = ich trinke, du trinkst

Do sešitu jsme si napsali tato dvě uvedená slovesa. Za domácí úkol mají děti napsat tvary ich a du ke slovesům schwimmen (plavat) a kochen (vařit).

Toto časování můžete zatím procvičovat s vybranými kartičkami (slovesy): malen(malovat), kochen(vařit), schwimmen(plavat), trinken (pít), hören (poslouchat), fliegen (létat). Děti pojmenují mnohem více činností(kartiček), ale u těchto vybraných nedochází při časování ke změně samohlásky.

Jen pro připomenutí, další informace k procvičování s kartičkami najdete úplně dole na této nástěnce.

Informace ze dne 21. 11. 2018 (ŠEB)

Probíráme druhou lekci - abeceda, hláskování pomocí německé abecedy, otázka Woher kommst du denn? (Odkudpak jsi? Odkud pocházíš?) - odpověď  Ich komme aus ..........  Pocházím z ...........   (aus Tschechien, aus Deutschland, aus Italien, .......)

Učíme se omlouvat (Entschuldigung) a reagovat na omluvu (Das macht nicht´s.)

Posílala jsem po dětech na ukázku domů test - několik dětí mi test ještě nevrátilo, prosím dohlédněte na to, aby děti test přinesly, musím ho archivovat. Děkuji

 

 

Informace ze dne 10. 11. 2018 (ŠEB)

Pomalu se nám lehce začíná zlepšovat plnění domácích úkolů. Moc chválím ty děti, které poctivě úkoly plní. Je to vidět i na jejich výsledcích. Doufám, že úkoly začnou nosit všichni. Pro děti je opravdu moc důležité, aby něteré věci doma znovu napsaly, přečetly apod. Jazyk je potřeba trénovat pokud možno pravidelně, tím se dětem lépe ukládá v paměti, lépe dokáží použít.

Pomalu se blížíme ke konci první lekce, v příštím týdnu nás bude čekat opakovací test. Průběžně začneme zkoušet i slovíčka z první lekce + psaní barev a čísel.

 

Informace ze dne 12. 10. 2018 (ŠEB)

Stále procvičujeme psaní čísel a barev. Domácí úkol najdete v sešitě. Někteří nemají dodělaných několik úkolů (rekord máme 4 úkoly po sobě). Je nutné vše dodělat.

Moc chválím všechny děti, které úkoly plní poctivě. U nich je velmi dobře znát, že jim psaní čísel a barev už nedělá takové potíže jako těm, kteří úkoly neplní. Dávám teď skutečně z každé hodiny malý úkol, aby si děti pravidelně psaní procvičovaly.

Prosím o důsledné kontrolování úkoláčků - snažíme se to tam s dětmi poctivě zapisovat, ale ani to nám nepomáhá - každou hodinu máme někoho, kdo úkol nebo dokonce celou němčinu nemá. Bez vaší pomoci - dohledu - se to děti nenaučí. Chce to ale jen dohled, ne to dělat za ně. Nechte je tašku připravovat samotné, není možné, aby mi ve druhé třídě děti říkaly, že oni za to nemohou, protože jim maminka připravuje tašku a asi si nevšimla, že mají ten den němčinu. :-)

Děkuji za spolupráci

R. Šebestová

Informace ze dne 21. 9. 2018 (ŠEB)

Domácí úkol na víkend:

1) V sešitě máme předepsaná čísla po sebou - úkolem je vedle každé číslice napsat dané číslo celkem 3x, ale ne najednou - napsat jeden sloupeček např. v pátek, jeden v sobotu a jeden v neděli tak aby si mozek co nejvíce čísla procvičil - ty předchozí sloupce si vždy zakrýt a po napsání samostatně zkontrolovat se slovníčkem, zda je vše bez chyby). Když děti napíší 3x hned za sebou, nemá to takový učební efekt.

2) Komu to moc nepůjde, trénuje ještě extra na papír psaní čísel.

3) Některým dětem dělá stále problém rychle si vybavit dané číslo, stále odpočítavají v němčině 1,2,3,4,.... než dojdou např. k 8, na kterou se někdo ptal, nebo která je výsledkem nějakého příkladu v matematice. Prosíme o trénování i doma, většina zvládá naprosto s přehledem. Ten komu to nejde, musí tedy dohnat nedostatek domácí prací.

4) Prosím o pečlivé připravování na vyučování, stále se nám stává, že někdo nemá úkol či nějaké pomůcky. Němčinu máme letos 3x v týdnu!!!

Hezký víkend

Šebestová

Tipy, jak se učit slovíčka v německém (nebo jiném cizím) jazyce

1)      Popiš si věci v domácnosti německými slovíčky.

2)      Vymysli si ke každému slovu větu a uč se slovíčko ve větě.

3)      Vymýšlej si k novým slovíčkům příběhy.

4)      Spoj si slovíčka s kresbami nebo vtipnými obrázky.

5)      Uč se slovíčka nahlas, pak si je lépe zapamatuješ.

6)      Opakuj si slovíčka ve stále se zvětšujících časových odstupech. (nauč se slovíčko, zopakuj další den, za týden, za 14 dní, za měsíc, za půl roku, ...)

7)      Uč se spolu se svými kamarády nebo se členy své rodiny.

8)      Třiď si slovíčka podle tematických celků – vytvoř si tematický slovníček (ideálně velikosti A4 – na dvojstránce jedno téma) - začneme tvořit na druhém stupni.

9)      Vytvoř si balíček slovíček a obrázků, spoj je k sobě a pověs ve svém pokoji.

10)   Vytvářej si myšlenkové mapy (mind-maps) k různým tematickým okruhům.

11)   Vytvoř si kartotéku slovíček – kartičková metoda - VELMI ÚČINNÁ METODA.

12)   Používej při učení různá média.

13)   Uč se na různých místech.

14)   Nahraj si slovíčka na mobil, tak je budeš mít pořád s sebou.

15)   Zkoušej různé postupy:

a)      piš si slovíčka

b)      choď po pokoji, když se učíš

c)       zkoušej kamaráda

d)      nech se vyzkoušet

e)      zkus využít rytmus – např. při učení perfekta – tvary příčestí minulého

f)       kresli si obrázky - např. v barvě podle členu (takže nakresli např. zelené pravítko, protože je das Lineal - nebo modrou skříň, protože je der Schrank)

g)      hraj hry s kamarády/s rodinou – např. pexeso s německými slovíčky, nebo „země, město, ... (sloupce lze nazvat jinak: zvíře, jídlo, rodina, čísla, ....)“, bingo, ...

h)      zopakuj si slovíčka před spaním a pak znovu ráno při snídani

i)       nejnáročnější slovíčka si vylep na záchodě

 

16)   Napadá tě něco dalšího? Napiš mi, přidám to na seznam pro ostatní. Díky za spolupráci :-)

 

Renata Šebestová (za všechny vyučující NJ)

renata.sebestova@husovaliberec.cz

 

Práce s kartičkami/slovíčky doma - několik zůsobů/pravidel/rad, jak lze kartičky používat:

1. Hrát pexeso.

2. Skládat si řady s kartiček a pak jednotlivé obrázky pojmenovávat.

3. Udělat si z kartiček hromádku a pojmenovávat nahlas, co je na obrázku, pojmenovanou kartičku pak dát dospodu - slovíčka, která činí problém, lze zařazovat častěji, nedat kartičku dospodu, ale někam doprostřed balíčku, tak aby se dané slovíčko opakovalo co nejčastěji.

4. Hrát tzv. Kimovu hru - rozložit kartičky na stůl, dítě si chvíli prohlíží (stačí třeba zpočátku vybrat pouze 6 - 8 slovíček), po chvilce se dítě otočí a vy mu jednu kartičku dáte pryč. Dítě hádá, co na kartičce bylo - tohle opakovat s dalšími sadami 6-8 kartiček, až pak zkusit sady spojit. Doporučuji zpočátku kartičky rozložit "uspořádaně" do řad a sloupců - lépe se dá zapamatovat, které slovíčko je na kterém místě. Dítě ihned pozná, že tam kartička chybí, a pátrá v paměti, který obrázek tam byl.

5. Je dobré začít s kartičkami, kde je napsaný text (my jim říkáme "černobílé") - tam mají děti možnost "nakouknout" na napsané slovíčko a podle toho obrázek pojmenovat, pak postupně přecházet na "barevné" kartičky (bez textu).

6. Pokud má dítě s nějakým slovíčkem velký problém, doporučují odborné výzkumy (a my s nimi - mám odzkoušeno na vlastní kůži) "vystavit" slovíčko (v našem případě ideálně obrázek a německé slovíčko) co nejvíce na oči - úžasně funguje prostor na WC, nad postelí (na stropě), na stěně, na dveřích apod.

7. Snažíme se NEPŘEKLÁDAT - překlad děti v tomto věku brzdí, ještě stále mají mozek otevřen učení se jazyku podobně jako se učily svůj mateřský. Překladem se tato cesta uzavírá.

8. Je dobré začínat s jednoduššími slovíčky - děti zažijí pocit úspěchu (u oblečení třeba slovíčka jako die Krawatte nebo die Bluse apod), slovíčko se naučí velmi rychle. K těmto lehkým slovům přidat jedno obtížné. Pak postupně přidávat další obtížnější, která tím, že my je v hodinách cvičíme komplet všechna, mají děti pak již více naposlouchaná a učení jde snáz.

Přejeme hodně zábavy a úspěchu při práci doma