česky deutsch

3. B

Hauptseite » Klassen » 3. B

Nový školní rok 2017-2018

Informace 8.1.2018 (Steh)

Dokončili jsme 10. lekci, ve středu budeme psát opakovací test na 9. - 10. lekci.

Děti mají v sešitě nalepené opakování k testu.

Opakujte: barvy, nábytek ve třídě, činnosti ve škole. Vše i v písemné podobě!!

Fráze (tip na opakování - sešit + KB s.47/3 - rozhovor, který jsme procvičovali):

- Ich möchte ....(singen). Möchtest du....(rechnen)? Was möchtest du denn machen?

-  Nein, ich habe keine Lust. (Nemám chuť.) / Ja, gern.(Ano, rád.), Nein, lieber malen.m(Ne, raději malovat)/Das macht mir Spaß. (To mě baví.)

 

 

 

 

 

 

Informace ze dne 20.11.2017 (Steh)

Minulý týden jsme začali nové téma SCHULE - ŠKOLA (L 9-12). Tématu se budeme věnovat cca až do února. 

 

Dnes si děti nalepily do slovníčků nová slovíčka rozdělená do témat - "škola", "věci do školy" a "činnosti ve škole". Podle potřeby si slovíčka budeme doplňovat. Pro děti se jedná částečně o opakování, nově k nám přibude následující:

 

1. začneme časovat pravidelná slovesa v jednotném čísle (množné číslo začneme v druhém pololetí)

2. upevníme si členy u podstatných jmen (nyní tedy školní pomůcky) a bude nutné si je osvojit správně (rody v němčině se ne vždy shodují s češtinou)

 

Zde pár tipů na procvičování (dlouhodobě):

 

k bodu 1. tento týden si do sešitu nalepíme časování, kde budou vyznačené koncovky u jednotlivých osob. Můžete doma pak procvičovat různá slovesa, která jsou ve slovníčku. Procvičujte nejdříve postupně osoby za sebou, pak osoby střídejte libovolně na přeskáčku. Ve škole budeme používat kartičky s osobami a koncovkami. Aby je děti nepostrácely, budu si je nechávat ve škole. Pokud budou děti chtít, můžou si je cvičně doma vyrobit ještě jednou:). 

 

Samotné významy lze procvičovat pantomimou. Jeden předvádí, druhý hádá.

 

k bodu 2. jedna z možností, jak procvičit správný člen je "roztřídit" podstatná jména podle rodu, kdy barevně rozlišíme:

 

mužský rod modře DER                ženský červeně DIE                   střední  zeleně DAS

 

t.zn. zatím stačí k procvičení doma napsat barevně na papírky tyto tři členy a děti ať roztřídí věci z penálu a tašky podle rodu. Kontrola je ve slovníčku, pokud tam nějaké slovíčko nebude, můžou si ho děti poznamenat a my si ho ve třídě rádi do slovníčku doplníme.

 

K tomu všemu připomínám, že procvičujeme stále psanou formu slov. Děti si postupně zvykají a já zaznamenávám také zlepšení. 

 

Zde také posílám odkaz na online podporu k učebnici Planetino, resp. na procvičování. Na obrázku si děti najedou na nějakou věc

a objeví se téma. Zatím by měly zvládat věci do 9-10 lekce, kde právě jsme. (tématické označení je KENNENLERNEN, MEINE FAMILIE, SCHULE).

 

https://www.hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli#

 

V případě dotazu jsem k dispozici na školním mailu dagmar.stehlikova@husovaliberec.cz

 

Přeji Vám pěkný a klidný předvánoční čas.

Dagmar Stehlíková

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

letos Vás budeme informovat o aktuálním dění v hodinách, o tom, co třeba s dětmi procvičovat, a popř. o domácích úkolech (pokud budou komplikovanější, jinak si je děti zapisují do úkoláčků).

Nyní jsme dokončili lekci 8, téma rodina.

Jelikož téma jako takové (slovíčka) již děti znají, nyní  by děti měly umět krátké povídání o rodině. To znamená, že nepoužívají již pouze osobu ICH (já), ale mluví o někom ve 3.os.j.č. ON-ONA (ER-SIE). Zároveň se učí ptát – Kdo je to? Jak se jmenuje tvoje maminka? Kolik jí je let?

Procvičovali jsme to na fotkách vlastní rodiny, dále si děti nakreslili 3 členy z rodiny, ke kterým si napsali – kdo je to, jak se jmenuje a kolik mu je let.

Děti také mají nový sešit na gramatiku, kam si zapisují jevy, které mají umět. Nyní malé shrnutí, co můžete s dětmi procvičovat.

MEINE FAMILIE

- Wer ist das?  (Kdo je to?)                                                    Das ist meine Mutti.

-Wie heißt deine Mutti? (Jak se jmenuje tvoje maminka?)     Sie heißt ________

-Wie alt ist deine Mutti? (Kolik let je tvojí mamince?)            Sie ist ________ Jahre alt.

-Wie heißt dein Vati?                                                 Er heißt ________ .

-Wie alt ist dein Vati?                                               Er ist _________ Jahre alt.

A obměňují se členové rodiny. Děti by měly umět jak odpovídat, tak se navzájem ptát.

Postupně přidáme otázky:

Wo wohnt er/sie?                    Kde bydlí ?                                 Er/sie wohnt in ________.

Woher kommt er / sie?Odkud pochází?                                  Er/sie kommt aus _______.

Was macht er/sie gern?            Co rád(a) dělá?                     Er/sie kocht, singt….gern.

(Pravý sloupeček, resp. odpovědi pak tvoří krátké povídání o rodině.)

V listopadu nás čeká souhrnný  test L 5-8. Děti dostanou cvičné testy okopírované, cvičení spolu uděláme,část dostanou za DÚ. Souhrnný test se pak bude skládat z vybraných cvičení těchto cvičných testů.  

V případě dotazů nás můžete kontaktovat mailem, popř. v době konzultačních hodin. Kontakty najdete na stránkách školy. 

Těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.

S pozdravem

Dagmar Stehlíková, Kateřina Machová

 

 

 

 

Starý školní rok 2016-2017

 

Informace ze dne 14. 6. (ŠEB)

Vážení rodiče,

děkuji paní Moskalové, že mne upozornila na to, že nemám zapsanou známku na bakalářích. Velmi se všem omlouvám, omylem jsem si u sebe známky označila jako zapsané, ale nezapsala je. (nyní je již zapsáno, včetně posledního testíku) S dětmi konkrétní test plus poslední testík z minulého pátku proberu tento týden v pátek na hodině. Minulý týden jsme měli spojené hodiny, testík ale potřebuji probrat jen s mojí skupinou. Takže v pátek děti testy uvidí, probereme jako vždy chyby. Malý testík dostanou jako vždy děti domů. Velké testy na vyžádání mohu zaslat také, ale ten je nutné vrátit, musím je archivovat.

Nějakou dobu jsme od poloviny května neznámkovali, protože jsme trénovali pro děti náročnou gramatiku - 4. pád a věty v rozkaze navíc u sloves s odlučitelnou předponou. Bylo potřeba, aby si to děti pořádně zafixovaly, což většina skutečně krásně zvládla. Děti pracují velmi pěkně, jsou aktivní. Doufám, že jim to vydrží i v dalších letech.

S pozdravem

R. Šebestová

Informace ze dne 19. 5. (ŠEB)

Prosím o důslednou kontrolu plnění úkolů, dnes neměla téměř polovina dětí domácí úkol!!!

V následujícícm týdnu nás čeká:

1) zkoušení rozhovoru: Wie finest du.....?    (ústně a poté i jako doplňovačka písemně)

2) sovíčka - ústně i písemně (oblečení a přídavná jména + hodnocení se slovesem finden - viz slovníček - označená slovíčka)

Je třeba vydržet v práci do konce školního roku, někteří trochu polevili.

 

Moc děkuji za vaši ochotu ohledně oblečení. Dětem se to mnohem lépe učí a zapamatovává, když se reálně mohou oblékat a svlékat.

Hezký víkend

R. Šebestová

Informace ze dne 7. 4. (ŠEB)

Zadání domácího úkolu - vycházíme z papíru, se kterým jsme ve škole hráli takovou "běhací zjišťovací" hru - děti mají u sebe.

1.

Napsat 3 otázky a k nim 3 odpovědi - tak jako to probíhalo ústně při hodině.

např.

1) Spielst du tennis? Nein, ich spiele nicht Tennis.

2) Springst du? Nein, ich springe nicht.

3) Siehst du fern? Ja, ich sehe fern.

jedno z těchto sloves musí být nějak "záludné" - to znamená je to jedno z následujících sloves: zeichnen, rechnen, arbeiten, lesen, fernsehen, Rad fahren, schlafen

2.

Dále napsat 5 vět - tak jako jsme dělali na konci hodiny ústně - popisujeme co ostatní dělají:

např.

1) Majda turnt.  2) Tonda singt.  3) .......  4) ...... 5) .......

Dvě z těchto vět budou na ta "záludná" slovesa - viz výše vypsaná

Všechna slovesa ze seznamu trénovat i ústně.

Užijte si volné dny

R. Šebestová

 

Informace ze dne 4. 4. (ŠEB)

Zadání domácího úkolu pro ty, kteří si nestihli zapsat v hodině:

Tvoříme věty ze zadaných slov - pozor sloveso je třeba dát do správnho tvaru!

1) du - was - denn - machen - da - ?

2) spielen - er - Tennis - gern - .

3) wir - nicht - singen - Nein - , - .

4) Musik - ihr - gern - hören - ?

5) haben - we - den - Kuli - ?

6) bitte - geben - das - Heft - mir - .

 

Informace ze dne 24. 3. (ŠEB)

Dnes jsme s dětmi znovu zopakovaly lekce 9 - 11 (12. lekci si necháme zvlášť - zaměřeno na nepravidelné časování, to ještě doprocvičíme). Děti mají v sešitech "cvičný test". Podoný si v pondělí napíšeme na známky.

 

Veliká gratulace

Ve videosoutěži se děti umístily na krásném 4. místě. Moc gratuluji!!!!

 

Březen 2017 (ŠEB)

Informace ze dne 10. 3. 2017

1) stále procvičujeme časování sloves - i nepravidelná - viz gramatika a slovníček

2) začínáme se 4. pádem (je to pro děti náročné - pády neumí ani v češtině, děláme to jako slovní spojení, u kterého budou vědět, že mají dát jiný tvar členu)

      - Gib mir bitte ....................  (den Kuli, die Flasche, das Lineal)

     - Nimm bitte ...................... (den Bleistift, die Schultasche, das Mäppchen)

3) nezapomínat se učit slovíčka - dnešní zkoušení nedopadlo nejlépe v pondělí budeme zkoušet na opravu

4) Moc chválím za krásné nápady do soutěžního videa - odkaz na video umístím zde, jakmile bude k dispozici!!!!

 

Leden 2017 (ŠEB)

1) Procvičujeme časování sloves - zaměřujeme se zatím na jednotné číslo (ich, du, er, sie, es) - kartičky s koncovkami a osobami - trénovat třídění kartiček, jak k sobě patří (opakovat, složit-rozházet-složit-rozházet-...)

2) časování podle obrázků (děti si kreslily jako dom. úkol na čtvrtku - minimálně 10 obrázků - klidně i to, co nedělají) - trénovat vše v osobě "ich", pak v osobě "du" atd.

3) trénujeme otázku - přehození slovesa s osobou: Du malst. x Malst du?  odpověď: Ja, ich male. nebo Nein, ich singe.

4) stále trénujeme psaní slovíček - školní pomůcky (většina zvládá naprosto bez problémů, pár dětí ale stále nezvládne napsat správně)

 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr

 

Odkaz na pohádku Rudolph mit der roten Nase

 

Informace ze dne 14. 11. 2016 (skupina ŠEB)

Ve středu nás čeká první větší test - shrnutí lekcí o rodině. Dnes si děti vyzkoušely cvičně některá cvičení, která by se mohla v testu objevit. Většina z nich zvládala všechna cvičení naprosto v pohodě.

Za úkol si mají děti testíky znovu projít a dodělat některá snadná cvičení, která zvládnou a která jsme ve škole nestihli.

Informace ze dne 5. 11. 2016 (skupina ŠEB)

V pátek si děti zapsaly do sešitu vzorové věty k domácímu úkolu. Pro jistotu ale níže popíši, co a jak. :-)

Vybrat si 6 členů rodiny z pracovního listu (nalepený v sešitě), na kterém mají z hodiny zapsány údaje o rodině, kterou měl jejich spolužák. Ke každému napsat jednu otázku a odpověď. Budou tedy mít celkem 12 vět (ke každému vybranému členu rodiny 2 věty - otázku a odpověď).

Např. vyberu si následující: Mutter, Opa, Onkel, Bruder, Cousine, Oma

Mutter, Opa a Onkel - použiji na otázku č. 1

Bruder, Cousine, Oma - použiji na otázku č. 2

otázka č. 1: Wie heißt dein ........     nebo deine .........  ? Odpověď: Mein.................  nebo Meine ..............  heißt ........

otázka č. 2: Wie alst ist dein ........     nebo deine .........  ? Odpověď: Mein.................  nebo Meine ..............  ist ........ Jahre alt.

 

Informace ze dne 21. 10. 2016 (skupina ŠEB)

Ve středu proběhl na škole tzv. Pasch-Tag (den s němčinou). Pro první stupeň jsme připravili tématická stanoviště s různými úkoly. Děti pracovaly ve smíšených skupinách (2., 3., 4. a 5. třída) a měly možnost si vybírat z různých typů úkolů - domino, pexeso, dobble, křížovka, osmisměrka, ústní popisování obrázku, stříhání a lepení slovíček apod. Z každého tématu si děti odnesly jeden pracovní list. Několikrát dostaly informaci, že pracovní listy nemají dodělávat za úkol, že je doděláme společně v hodinách NJ.

Některé pracovní listy jsme již stihli probrat. Děti mají označeno v sešitě či zapsáno v  úkoláčku, co mají dodělat přes prázdniny doma. Dodělávají věci, které umí, které jsou schopné dodělat. Není tedy třeba, aby trávily hodiny u slovníku. :-) Co nebudou vědět, zvládneme společně při hodině.

 

Online cvičení k učebnici

Pokud by si děti chtěly něco procvičit na počítači, zde jsou online cvičení přímo k učebnici: https://hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli

 

Informace ze dne 7.9.2016 (skupina ŠEB)

Vážení rodiče, milé děti,

vítám vás na naší německé nástěnce. Budu vám sem dávat důležité informace týkající se výuky, někdy zadání dom. úkolu (pokud bude nějak náročnější - jinak si děti zapisují do úkoláčku!!!!), odkazy na nejrůznější online procvičování a další potřebné informace. Těším se na naši spolupráci v tomto školním roce.

S pozdravem

Mgr. Renata Šebestová

 

odkaz na písničku - youtube: Drei Chinesen mit dem Kontrabass

odkaz na text (může se stát, že nebude sedět úplně přesně pořadí slok): Text

 

 

Tipy, jak se učit slovíčka v německém (nebo jiném cizím) jazyce

1)      Popiš si věci v domácnosti německými slovíčky.

2)      Vymysli si ke každému slovu větu a uč se slovíčko ve větě.

3)      Vymýšlej si k novým slovíčkům příběhy.

4)      Spoj si slovíčka s kresbami nebo vtipnými obrázky.

5)      Uč se slovíčka nahlas, pak si je lépe zapamatuješ.

6)      Opakuj si slovíčka ve stále se zvětšujících časových odstupech. (nauč se slovíčko, zopakuj další den, za týden, za 14 dní, za měsíc, za půl roku, ...)

7)      Uč se spolu se svými kamarády nebo se členy své rodiny.

8)      Třiď si slovíčka podle tematických celků – vytvoř si tematický slovníček (ideálně velikosti A4 – na dvojstránce jedno téma) - začneme tvořit na druhém stupni.

9)      Vytvoř si balíček slovíček a obrázků, spoj je k sobě a pověs ve svém pokoji.

10)   Vytvářej si myšlenkové mapy (mind-maps) k různým tematickým okruhům.

11)   Vytvoř si kartotéku slovíček – kartičková metoda - VELMI ÚČINNÁ METODA.

12)   Používej při učení různá média.

13)   Uč se na různých místech.

14)   Nahraj si slovíčka na mobil, tak je budeš mít pořád s sebou.

15)   Zkoušej různé postupy:

a)      piš si slovíčka

b)      choď po pokoji, když se učíš

c)       zkoušej kamaráda

d)      nech se vyzkoušet

e)      zkus využít rytmus – např. při učení perfekta – tvary příčestí minulého

f)       kresli si obrázky - např. v barvě podle členu (takže nakresli např. zelené pravítko, protože je das Lineal - nebo modrou skříň, protože je der Schrank)

g)      hraj hry s kamarády/s rodinou – např. pexeso s německými slovíčky, nebo „země, město, ... (sloupce lze nazvat jinak: zvíře, jídlo, rodina, čísla, ....)“, bingo, ...

h)      zopakuj si slovíčka před spaním a pak znovu ráno při snídani

i)       nejnáročnější slovíčka si vylep na záchodě

 

16)   Napadá tě něco dalšího? Napiš mi, přidám to na seznam pro ostatní. Díky za spolupráci :-)

 

Renata Šebestová (za všechny vyučující NJ)

renata.sebestova@husovaliberec.cz

 

Práce s kartičkami/slovíčky doma - několik zůsobů/pravidel/rad, jak lze kartičky používat:

1. Hrát pexeso.

2. Skládat si řady s kartiček a pak jednotlivé obrázky pojmenovávat.

3. Udělat si z kartiček hromádku a pojmenovávat nahlas, co je na obrázku, pojmenovanou kartičku pak dát dospodu - slovíčka, která činí problém, lze zařazovat častěji, nedat kartičku dospodu, ale někam doprostřed balíčku, tak aby se dané slovíčko opakovalo co nejčastěji.

4. Hrát tzv. Kimovu hru - rozložit kartičky na stůl, dítě si chvíli prohlíží (stačí třeba zpočátku vybrat pouze 6 - 8 slovíček), po chvilce se dítě otočí a vy mu jednu kartičku dáte pryč. Dítě hádá, co na kartičce bylo - tohle opakovat s dalšími sadami 6-8 kartiček, až pak zkusit sady spojit. Doporučuji zpočátku kartičky rozložit "uspořádaně" do řad a sloupců - lépe se dá zapamatovat, které slovíčko je na kterém místě. Dítě ihned pozná, že tam kartička chybí, a pátrá v paměti, který obrázek tam byl.

5. Je dobré začít s kartičkami, kde je napsaný text (my jim říkáme "černobílé") - tam mají děti možnost "nakouknout" na napsané slovíčko a podle toho obrázek pojmenovat, pak postupně přecházet na "barevné" kartičky (bez textu).

6. Pokud má dítě s nějakým slovíčkem velký problém, doporučují odborné výzkumy (a my s nimi - mám odzkoušeno na vlastní kůži) "vystavit" slovíčko (v našem případě ideálně obrázek a německé slovíčko) co nejvíce na oči - úžasně funguje prostor na WC, nad postelí (na stropě), na stěně, na dveřích apod.

7. Snažíme se NEPŘEKLÁDAT - překlad děti v tomto věku brzdí, ještě stále mají mozek otevřen učení se jazyku podobně jako se učily svůj mateřský. Překladem se tato cesta uzavírá. U většiny dětí zařazujeme překlad od zhruba 3. třídy.

8. Je dobré začínat s jednoduššími slovíčky - děti zažijí pocit úspěchu (u nábytku třeba slovíčka jako die Lampe nebo der Teller apod), slovíčko se naučí velmi rychle. K těmto lehkým slovům přidat jedno obtížné. Pak postupně přidávat další obtížnější, která tím, že my je v hodinách cvičíme komplet všechna, mají děti pak již více naposlouchaná a učení jde snáz.

Přejeme hodně zábavy a úspěchu při práci doma

Online procvičování k učebnici Planetino:

http://www.hueber.de/seite/pg_planetinoswelt_pli

 

 

Informace ze dne 11. 11. 2015

Slovníček k učebnici Planetino 1 ke stažení zde jako soubor pdf.

Online procvičování téma jídlo

1) Co chybí - dítě slyší správné řešení: https://www.youtube.com/watch?v=ZvzUKG-j2S0

 

Informace ze dne 29. 9. 2015

Online procvičování a trénování výslovnosti - téma jídlo:

1) ovoce (Obst):    http://www.languageguide.org/german/vocabulary/fruit/

2) zelenina (Gemüse):   http://www.languageguide.org/german/vocabulary/vegetables/

3) jídlo -1 (ze mi na mém PC nefungují obrázky, ale třeba je chyba jen u mě): http://www.languageguide.org/german/vocabulary/food/

4) jídlo-2:   http://www.languageguide.org/german/vocabulary/food2/

 

Viel Spaß!

Online procvičování - téma škola

Pozor, některá slovíčka se trochu liší od těch, která probíráme my (jsou tam navíc, či jsou použité jiné varianty-synonyma). Ale i tak je možné procvičovat, jen na to děti upozornit a pracovat třeba vylučovací metodou - vyplnit, co vím, a zbytek zkusit odhadnout nebo si najít ve slovníku.

 

školní pomůcky

výběr z možností k obrázkům: http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass3/3kom1a.htm

křížovka: http://www.interdeutsch.de/Uebungen/Kreuz/schulsachen.htm

výběr z možností k obrázku: http://learningapps.org/watch?v=1u0u1ymn

křížovka: http://wikis.zum.de/deutsch-online/Die_Schule:_Die_Schulsachen_-_Aufgaben

křížovka: http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=5&Ex=4&ExCount=7&SubEx=1&SubCount=

výběr správného členu 1: http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=5&Ex=6&ExCount=7&SubEx=1&SubCount=

výběr správného členu 2:  http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=5&Ex=1&ExCount=7&SubEx=1&SubCount=

výběr správného členu 3:  http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=5&Ex=2&ExCount=7&SubEx=1&SubCount=

názvy dnů - zpřeházená písmenka: http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=5&Ex=7&ExCount=7&SubEx=1&SubCount=

 

 

směs témat

možnost poslechu slovíček - různá témata - spojeno s obrázkem: http://www.languageguide.org/german/vocabulary/

 

 

 

rozvrh hodin

školní předměty (budeme teprve dělat později, ale když už jsem cvičení objevila...): http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=5&Ex=5&ExCount=7&SubEx=1&SubCount=

 

Školní pomůcky v množném čísle

zde můžete procvičovat online: doplňují se tvary slov v množném čísle bez členu - tedy vedle slovíčka der Bleistift je třeba napsat Bleistifte - na závěr kontrola - ukáže co je správně, chyby ale neopraví je třeba hledat správné řešení samostatně:

http://learningapps.org/276209

hra na procvičení slovíček - v papírnictví (vyťukává se obrázek na kase několikrát - dle počtu, který slyšíte): http://www.education.vic.gov.au/LANGUAGESONLINE/german/sect33/no_10/no_10.htm