česky deutsch

8. A

Hauptseite » Klassen » 8. A

Různé odkazy na procvičování na olympiádu, popř. na fit testy

 

zde   - vyber si téma a pak vybírej z odkazů

Informace ke stipendiu

Žáci 8. tříd mají každý rok v rámci naší spolupráce s Goethe Institutem (projekt PASCH) možnost získat sipendium na letní jazykový pobyt v Německu v hodnotě cca 3000 Euro - odkaz na video k podobě těchto letních kurzů zde. (pro volbu titulků klikněte na tlačítko "CC"

 

Pro ty, kteří se chtějí o stipendium ucházet, je velmi důležitý termín odevzdání přihlášky (včetně videa - více info níže) hned po vánočních prázdninách. Odevzdání vyučujícím NJ tedy nejpozději do 4. 1. 2016. (mailem + na flash)

 

Přihlášení probíhá takto:

1. Vyplnit formulář (Formular Bewerbung Jugendkurs 2016) - ke stažení níže, popř. pošlu zájemcům přímo mailem

2. Natočit krátké video (2-4 min.) - stačí na telefon, není důležitá kvalita videa, jde spíše o to, aby porota, která vybírá stipendisty, měla možnost slyšet, jak žáci mluví. Ve videu se žák představí, představí třeba školu nebo svůj domov, rodinu, kamarády a své koníčky. Nezapomeň přidat informace o tom, jak dlouho se učíš NJ a pro. Co bys chtěl s NJ v budoucnu dělat apod. Video nemusí být perfektní, stejně jako vaše němčina nemusí být bezchybná. Jde o to být kreativní, snažit se ukázat něco o sobě.

Důležité! Název videa: Land_Stadt_Familienname_Vorname (tedy země_město_příjmení_jméno: Tschechien_Liberec_Novák_Petr)

 

Zde oficiální zadání v NJ týkající se videa:

Worum geht es beim Video?
a) Zeig uns, wer du bist! Was kannst Du? Zeig uns dein Zuhause oder deine
Schule! Erzähl was über deine Familie, deine Freunde oder deine Hobbys!
b) Warum möchtest Du am PASCH-Jugendkurs teilnehmen? Warum lernst du
Deutsch? Was möchtest du später mit Deutsch machen?

WICHTIG!
Das Video muss nicht perfekt sein! Ein Handyvideo reicht aus!
Keine Angst! Dein Deutsch muss nicht perfekt sein. Sei einfach kreativ.


Das Videos und das Formular bitte so beschriften:
Land_Stadt_Familienname_Vorname

 

Více info: Mgr. Renata Šebestová       renata.sebestova@husovaliberec.cz    603 228 718

Procvičování - věty se spojkami trotzdem = přesto, deshalb = proto, denn = neboť

slovosled po trotzdem a deshalb       .............., deshalb  (sloveso-přísudek)  (podmět) zbytek věty

slovosled po denn    ..........., denn (podmět) (přísudek)  zbytek věty

 

Dokonči větu, vyber správnou spojku a vymysli pokračování souvětí.

1)      Mario steht immer zu spät auf.

2)      Marie isst gern Schokolade.

3)      Daniel ist gut in Mathe.

4)      Sonja lernt viel. Christian hat eine Brille.

5)      Luis kann gut Spanisch.

6)      Annika möchte in den Ferien arbeiten.

7)      Martin darf  keinen Wein trinken.

8)      Paulina fotografiert gern.

9)      Ich möchte Timo kennenlernen.

10)  Philipp will Fußballprofi werden.

11)  Sophie schreibt gern Geschichten.

12)  Stefan hat einen Hund.

13)  Diana kann gut malen.

14)  Ich sehe Daniela jeden Tag.

15)  Jakob kann nicht schlafen.

16)  Verena tanzt gut.

17)  Adrian hat Schnupfen.

18)  Manuela will ihr Deutsch verbessern.

19)  Wir mögen Lisa gern.

20)  Benjamin ist ein erfolgreicher Schriftsteller.

21)  Maria ist krank.

22)  Fritz räumt sein Zimmer nie auf.

23)  Hanna hat Kopfschmerzen.

24)  Tina isst keinen Fisch.

25)  Alexander mag keinen Salat.

26)  Sandra reitet gern.

27)  Johannes liebt Musik.

28)  Andrea schreibt morgen eine Klassenarbeit.

29)  Elisabeth ist nicht dick.

30)  Marius nimmt seine Medikamente nicht.

31)  Antonia kennt viele nette Leute.

32)  Simon hat Hunger.

33)  Melanie läuft sehr langsam.

34)  Ich finde Julia hübsch.

35)  Ich mag kein Gemüse.

Online procvičování

 

Online cvičení vhodná na procvičení probírané látky:

modální slovesa:

1) http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_modalverben.htm

2) https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/modalverben/uebungen

3) http://www.grammatiktraining.de/modalverben/schreibuebung-saetze-mit-modalverben-bilden.html

4) http://www.deutsch-lernen.com/uebungen/dc-ue01_1.php  (možnost volby lehké, střední a těžké verze - leicht-mittel-schwer)

5) https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=4&Exercise=3&SubExercise=1

6) zde větší množnství cvičení: http://www.sprachenwegweiser.de/deutsche-modalverben-uumlben.html

7) http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=4&SubExercise=1

8) sollen a wollen:

http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1

9) http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/quiz_pr.html

 

perfekt (minulý čas):

1) nepravidelná slovesa: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm

2) pomocné sloveso haben nebo sein: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_10.htm

3) pomocné sloveso haben nebo sein:  http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_11.htm

4) cvičení se vzorem - tvoření perfekta: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/01_perfekt_uebungen.htm

5) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/02_perfekt_uebung.htm

6) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/03_zeitform_perfekt_uebung.htm

7) nepravidelná slovesa: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/06_perfekt_lernen_uebung.htm

8) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/21_perfekt_beispiele_uebung.htm

9) pomocné sloveso haben nebo sein: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/perfekt/uebungen

10) směs cvičení v kombinaci se zájmeny: http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=145

Informace k FIT – testům

Naše škola má díky spolupráci s Goethe institutem v rámci PASCH možnost nabídnout žákům účast na mezinárodně uznávané zkoušce FIT in Deutsch A1 nebo FIT in Deutsch A2.

Jde v podstatě o dětskou verzi jazykové zkoušky pro dospělé („státnice“), žáci 6. – 7. tříd mohou skládat FIT in Deutsch A1, žáci 8. -9. tříd FIT in Deutsch A2.

Zkouška probíhá přímo na naší škole. Zástupci s Goethe institutu přijedou k nám. Termín zkoušky bude upřesněn později.

Pro žáky naší školy je díky projektu PASCH účast na této zkoušce bezplatná (běžná cena je 1000 Kč).

 

Informace ke zkoušce Fit in Deutsch A2:

(informace z webu Goethe institutu http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/ft2/csindex.htm)

Po složení zkoušky Goethe-Zertifikats A2: Fit in Deutsch 2 se dokážeš jednoduchým způsobem dorozumět německy. Odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce. (podrobné informace v NJ, česká tabulka ke stažení v galerii)

Po složení zkoušky dokážeš například

  • porozumět v běžných situacích krátkým, jednoduchým otázkám, sdělením, telefonním hovorům a zprávám, informacím z rádia a krátkým rozhovorům,
  • pochopit nejdůležitější informace z krátkých písemných textů a sdělení, inzerátů, popisů, dopisů a jednoduchých novinových článků,
  • psát krátká soukromá sdělení,
  • představit se při rozhovoru a odpovědět na základní otázky ke své osobě,
  • klást a zodpovědět jednoduché otázky v rozhovorech k tématům, která tě osobně zajímají,
  • formulovat v každodenních situacích obvyklé otázky a prosby nebo na ně reagovat.

Další informace a cvičební materiály ke zkoušce Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2