česky deutsch

1. B

Hauptseite » Klassen » 1. B

 

Školní rok 2019/2020

 

Informace zde dne 2. 12. 2019 (Šeb)

1) nově trénujeme slovesa - činnosti hlavně ve škole - rovnou ve tvaru ich .....

2) Učíme se novou písničku: https://www.youtube.com/watch?v=DDu5n9-ZkRE  nebo zde: https://www.youtube.com/watch?v=MPpYHxaMIlw

 

 

 

Informace zde dne 11. 10. 2019 (Šeb + Ste)

Probírané učivo:

- barvy (komplet)

- čísla 1 - 10

- zpíváme písničky a učíme se básničky (překvapení pro rodiče)

 

Prosíme o spolupráci při "tvorbě" kartiček - nezapomínejte prosím každou kartičku podepsat a zagumičkovat vždy ty kartičky, které jsme si ve škole dali k sobě na jednu hromádku:

1. velcí roboti (barevní)

2. malí roboti (částečně barevní) - mají dole takový rámeček

3. černé puntíky, znaménka +/-/= a tvary

4. malá (černobílá) varianta bodu 3.  - mají dole takový rámeček

5.čísla s obrázky zvířátek

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

Vážení rodiče, vítáme Vás na německé nástěnce třídy 1.B.

Zde vás budeme pravidelně informovat o tématech, která budeme probírat. Občas zde najdete zadání úkolu ( v případě, že bude zadání složitější).

Postupně budeme přidávat i nějaké odkazy na možné online procvičování vhodné pro 1. třídu.

 

Těšíme se na spolupráci s vámi rodiči a zejména na práci s vašimi šikovnými dětmi.

Za kabinet NJ

Mgr. Renata Šebestová

 

Informace zde dne 30. 9. 2019 (Šeb +  Ste)

Trénujeme čísla do 10, základní barvy (postupně přidáme všechny), různé písničky a říkanky. Děti jsou moc šikovné, umíme pozdravit, rozloučit se a to jak s paní učitelkou, tak s kamarádem.

Domácí úkol na tento týden - přinést hotové kartičky - nastříhané a zezadu podepsané, popř. dovybarvit (kdo nestihl nebo kdo chce mít barevně i zvířátka).

Děti dostanou tento týden malé desky, do kterých budeme katričky dávat. Ty pak budou nosit společně s velkým sešitem na každou hodinu. Bylo by dobré, kdyby si děti nosily kartičky domů, abyste mohli společně trénovat, když to bude třeba. Kartičky nám zpočátku nahradí klasický slovníček, ten děti dostanou až ve druhé třídě. Postupně budou pak dostávat další kartičky v podobě pexesa - jedna kartička barevná a jedna černobílá. Jak s nimi můžete doma pracovat najdete níže "Práce s kartičkami".

 

Odkaz na hru, ve které se dají procvičovat i čísla a barvy: https://www.planet-schule.de/mm/deutsch-lernen/

 

 

Práce s kartičkami/slovíčky doma - několik zůsobů/pravidel/rad, jak lze kartičky používat:

1. Hrát pexeso.

2. Skládat si řady s kartiček a pak jednotlivé obrázky pojmenovávat.

3. Udělat si z kartiček hromádku a pojmenovávat nahlas, co je na obrázku, pojmenovanou kartičku pak dát dospodu - slovíčka, která činí problém, lze zařazovat častěji, nedat kartičku dospodu, ale někam doprostřed balíčku, tak aby se dané slovíčko opakovalo co nejčastěji.

4. Hrát tzv. Kimovu hru - rozložit kartičky na stůl, dítě si chvíli prohlíží (stačí třeba zpočátku vybrat pouze 6 - 8 slovíček), po chvilce se dítě otočí a vy mu jednu kartičku dáte pryč. Dítě hádá, co na kartičce bylo - tohle opakovat s dalšími sadami 6-8 kartiček, až pak zkusit sady spojit. Doporučuji zpočátku kartičky rozložit "uspořádaně" do řad a sloupců - lépe se dá zapamatovat, které slovíčko je na kterém místě. Dítě ihned pozná, že tam kartička chybí, a pátrá v paměti, který obrázek tam byl.

5. Je dobré začít s kartičkami, kde je napsaný text (my jim říkáme "černobílé") - tam mají děti možnost "nakouknout" na napsané slovíčko a podle toho obrázek pojmenovat, pak postupně přecházet na "barevné" kartičky (bez textu). - ZATÍM NE PRO 1. TŘÍDU, NEČTEME NEPÍŠEME!!!!

6. Pokud má dítě s nějakým slovíčkem velký problém, doporučují odborné výzkumy (a my s nimi - mám odzkoušeno na vlastní kůži) "vystavit" slovíčko (v našem případě ideálně obrázek a německé slovíčko) co nejvíce na oči - úžasně funguje prostor na WC, nad postelí (na stropě), na stěně, na dveřích apod.

7. Snažíme se NEPŘEKLÁDAT - překlad děti v tomto věku brzdí, ještě stále mají mozek otevřen učení se jazyku podobně jako se učily svůj mateřský. Překladem se tato cesta uzavírá.

8. Je dobré začínat s jednoduššími slovíčky - děti zažijí pocit úspěchu (u oblečení třeba slovíčka jako die Krawatte nebo die Bluse apod), slovíčko se naučí velmi rychle. K těmto lehkým slovům přidat jedno obtížné. Pak postupně přidávat další obtížnější, která tím, že my je v hodinách cvičíme komplet všechna, mají děti pak již více naposlouchaná a učení jde snáz.

Přejeme hodně zábavy a úspěchu při práci doma

R. Šebestová za kabinet NJ

 

Práce s kartičkami ve výuce i doma:

1.krok– u každé kartičky  - barevně tištěné i černobílé se slovíčkem (které jsou ještě souvisle v listu) , vybarvíme kroužek vlevo nahoře podle rodu podstatného jména – slovíčka: der – modře, die(ž.r.) – červeně, das – zeleně, die(mn. č.) – žlutě.

2. krok-  vylámeme opatrně barevně tištěné kartičky (bez slovíčka) a na zadní straně podepíšeme – začátečními písmeny svého jména a příjmení.

3. krok– Na začátku pracujeme tedy jen s obrázkem, poslechem slovíčka ve větě a opakováním a pohybem ruky:

např. Das ist ein Hund. Das ist eine Katze. Das ist ein Zebra.

Žáci spontánně opakují věty a skládají kartičky s právě pojmenovanými zvířátky (ve větě) na lavici. Tak trénujeme poslech, nacvičujeme výslovnost - trénink a nastavení mluvidel a spojení pohybu, poslechu, zrakového vjemu a spoje v mozku - obrázek+poslech+slovo+ pohyb - položení obrázku zvířátka na lavici s větou „Das ist ein/eine/ein …… .“ – používají tedy člen neurčitý, což ovšem dětem není možno v tomto věku gramaticky vysvětlovat.

4. krok– Vyhledávání a pojmenovávání obrázků

Žáci sedí v lavicích, každý má před sebou na lavici barevné kartičky bez slovíčka a musí vyhledat správný obrázek, ukázat učiteli a německy říci – reagovat na otázku - s kontrolou učitele, později žáků.

Vzor:

Učitel se zeptá „Wo ist der Hund?“ – žáci slyší v otázce již určitý člen (der, die, das), ale reagují nacvičenou odpovědí z minulého tréninku „Das ist ein Hund.“ a ukážou správnou kartičku pejska. Kdo se spletl, koriguje svůj výběr kartičky podle ostatních žáků, kteří správnou kartičku ukazují. Jeden žák odpovídá „Das ist ein Hund.“ a celá třída po něm spontánně opakuje „Das ist ein Hund.“

Opět jde o proces upevňování slovní zásoby. Použití slovíčka ve větě + trénink výslovnosti a upevnění spoje v mozku – obrázek+věta – rozvoj komunikativní dovednosti. Po celou dobu bez použití překladu do češtiny.

Následují různé variace nácviku této činnosti, protože je nutné tyto spoje dobře upevnit. Na nich můžeme stavět dále.

Pokud žák kartičky na hodinu nenosí, znamená to pro něj, že se nemůže plně zapojit do výuky a nemůže u něho dojít k tomuto přirozenému nácviku.

Příklady nácviku: hledají obrázky po třídě, na tabuli, hry – který obrázek chybí, ….. .

 

5.krok  - Wie ist der Hund?

Žáci odpovídají – ještě stále pouze s kartičkami barevně vytištěnými bez slovíčka. Ale řídí se již podle označené barvy v kroužku – učí se (nevědomky) používat určitý člen. Der Hund ist braun.

modrá – ein – der

červená – eine – die

zelená – ein – das

žlutá - -0-   - die (množné číslo) - neurčitý člen zde neexistuje

 

6.krokspojení obou otázek a odpovědí – reakcí žáků

Was ist das? – Das ist ein Hund.

Wie ist der Hund? – Der Hund ist braun.

Může se doplnit: schön, alt, jung, nett, groß, klein,… (podle tématu)

Wo ist der Hund? – Der Hund ist hier, dort, links, rechts, …

 

7.krok Žáci si vybarví doma černobílé kartičky a přečtou si slovíčko sami – první kontakt s psanou formou slovíčka (to je pro žáky zcela nové a doporučuji až po nácviku celé české abecedy, protože výslovnost a psaná forma slovíček je často odlišná - nemíchat s nácvikem čtení v češtině – na to máme čas). Pro rodiče to však bývá dobrá pomůcka ke korigování dětí a tyto kartičky, které si žáci sami vybarví, slouží ke hře pexeso, které mohou hrát s rodiči. Žáci mohou popisovat barvy zvířátek podle toho, jak si je sami vybarvili.