česky deutsch

2. C

Hauptseite » Klassen » 2. C

Školní rok 2019/2020

Online procvičování:

1) čísla: https://www.hueber.de/exercises/530-24950/?rootPath=/exercises/530-24950/#/content/2c9f850d5e8d61a3015e990adb20006d

2) W-Fragen: https://www.hueber.de/exercises/530-24950/?rootPath=/exercises/530-24950/#/content/2c9f850d5e8d61a3015e990bd748006e

3) doplňování sloves: https://www.hueber.de/exercises/530-24950/?rootPath=/exercises/530-24950/#/content/2c9f850d5e8d61a3015e990bd748006e

4) čísla: https://quizlet.com/231658405/1b-zahlen-cisla-1-12-flash-cards/

5) barvy: https://quizlet.com/229046480/1b-farben-barvy-flash-cards/

6) odkaz na hru, ve které se najde i procvičování barev a čísel - poslech, psaní, čtení: https://www.planet-schule.de/mm/deutsch-lernen/

 

 

Informace ze dne 11. 10. 2019 (ŠEB + STE)

Trénujeme poctivě psaní čísel a barev. Děti si musí vše pořádně "nakoukat" a propojit oči s rukama. Jsou moc šikovné.

Dále se zaměřujeme na čtení v němčině, nacvičujeme si pomocí kartiček, jak která písmenka či kombinace písmen vyslovovat. Velmi děti chválíme za téměř 100% plnění úkolů. Je znát, že pracují velmi poctivě, jsou opravdu moc šikovné.

 

 

 

Vítáme Vás na německé nástěnce třídy 2.C a přejeme vašim dětem úspěšný školní rok.

Zde vás budeme průběžně (dle potřeby) informovat o novinkách v němčině.

Za kabinet NJ Renata Šebestová

 

Informace ze dne 30. 9. 2019 (ŠEB + STE)

Od začátku školního roku trénujeme psaní a čtení. To je pro děti úplně nové. Trénujeme sice na známých slovech, ale pro děti jsou to v podstatě nová slovíčka, protože je poprvé vidí napsaná, mají je přečíst nebo samy napsat. 

Chce to trpělivost, ale i trochu tréninku doma - zejména tam, kde to nejde. Děti dostávají domácí úkoly, které poctivě plní. Veliká pochvala za jejich píli.

Pokud máte doma se čtením nějakých slov problém, najdete vzadu ve slovníčku (Vokabelheft) nalepená pravidla výslovnosti, která má němčina narozdíl od angličtiny pevně daná. Jakmile je děti zvládnou, mají napořád vyhráno. :-)

Začali jsmé trénovat hlavně na číslech, postupně přidáme i barvy. Tato "slovíčka" mají děti ve slovníčku zepředu již nalepená. V případě potíží s úkolem tedy máte kam sáhnout pro nápovědu.

Zatím pracujeme bez učebnice. Sledujte tedy hlavně nové pracovní listy nalepené ve velkém sešitě. Tam najdete většinou i úkol. Moje skupina (ŠEB) si označuje červeným puntíkem.

Učebnice a pracovní listy děti dostanou až později. Zatím v klidu trénujeme základy čtení a psaní a budeme opět trochu navazovat na prvouku či matematiku apod. - začneme tedy trénovat slovíčka do geometrie či z témat z prvouky. 

 

Pokud chcete trénovat s moderní technikou, zde odkaz na Quizlet (aplikace funguje jak na telefonu či tabletu, tak na PC).

1) čísla: https://quizlet.com/231658405/1b-zahlen-cisla-1-12-flash-cards/

2) barvy: https://quizlet.com/229046480/1b-farben-barvy-flash-cards/

 

3) odkaz na hru, ve které se najde i procvičování barev a čísel - poslech, psaní, čtení: https://www.planet-schule.de/mm/deutsch-lernen/

 

 

 

 

Tipy, jak se učit slovíčka v německém (nebo jiném cizím) jazyce

1)      Popiš si věci v domácnosti německými slovíčky.

2)      Vymysli si ke každému slovu větu a uč se slovíčko ve větě.

3)      Vymýšlej si k novým slovíčkům příběhy.

4)      Spoj si slovíčka s kresbami nebo vtipnými obrázky.

5)      Uč se slovíčka nahlas, pak si je lépe zapamatuješ.

6)      Opakuj si slovíčka ve stále se zvětšujících časových odstupech. (nauč se slovíčko, zopakuj další den, za týden, za 14 dní, za měsíc, za půl roku, ...)

7)      Uč se spolu se svými kamarády nebo se členy své rodiny.

8)      Třiď si slovíčka podle tematických celků – vytvoř si tematický slovníček (ideálně velikosti A4 – na dvojstránce jedno téma) - začneme tvořit na druhém stupni.

9)      Vytvoř si balíček slovíček a obrázků, spoj je k sobě a pověs ve svém pokoji.

10)   Vytvářej si myšlenkové mapy (mind-maps) k různým tematickým okruhům.

11)   Vytvoř si kartotéku slovíček – kartičková metoda - VELMI ÚČINNÁ METODA.

12)   Používej při učení různá média.

13)   Uč se na různých místech.

14)   Nahraj si slovíčka na mobil, tak je budeš mít pořád s sebou.

15)   Zkoušej různé postupy:

a)      piš si slovíčka

b)      choď po pokoji, když se učíš

c)       zkoušej kamaráda

d)      nech se vyzkoušet

e)      zkus využít rytmus – např. při učení perfekta – tvary příčestí minulého

f)       kresli si obrázky - např. v barvě podle členu (takže nakresli např. zelené pravítko, protože je das Lineal - nebo modrou skříň, protože je der Schrank)

g)      hraj hry s kamarády/s rodinou – např. pexeso s německými slovíčky, nebo „země, město, ... (sloupce lze nazvat jinak: zvíře, jídlo, rodina, čísla, ....)“, bingo, ...

h)      zopakuj si slovíčka před spaním a pak znovu ráno při snídani

i)       nejnáročnější slovíčka si vylep na záchodě

 

16)   Napadá tě něco dalšího? Napiš mi, přidám to na seznam pro ostatní. Díky za spolupráci :-)

 

Renata Šebestová (za všechny vyučující NJ)

renata.sebestova@husovaliberec.cz

 

Práce s kartičkami/slovíčky doma - několik zůsobů/pravidel/rad, jak lze kartičky používat:

1. Hrát pexeso.

2. Skládat si řady s kartiček a pak jednotlivé obrázky pojmenovávat.

3. Udělat si z kartiček hromádku a pojmenovávat nahlas, co je na obrázku, pojmenovanou kartičku pak dát dospodu - slovíčka, která činí problém, lze zařazovat častěji, nedat kartičku dospodu, ale někam doprostřed balíčku, tak aby se dané slovíčko opakovalo co nejčastěji.

4. Hrát tzv. Kimovu hru - rozložit kartičky na stůl, dítě si chvíli prohlíží (stačí třeba zpočátku vybrat pouze 6 - 8 slovíček), po chvilce se dítě otočí a vy mu jednu kartičku dáte pryč. Dítě hádá, co na kartičce bylo - tohle opakovat s dalšími sadami 6-8 kartiček, až pak zkusit sady spojit. Doporučuji zpočátku kartičky rozložit "uspořádaně" do řad a sloupců - lépe se dá zapamatovat, které slovíčko je na kterém místě. Dítě ihned pozná, že tam kartička chybí, a pátrá v paměti, který obrázek tam byl.

5. Je dobré začít s kartičkami, kde je napsaný text (my jim říkáme "černobílé") - tam mají děti možnost "nakouknout" na napsané slovíčko a podle toho obrázek pojmenovat, pak postupně přecházet na "barevné" kartičky (bez textu).

6. Pokud má dítě s nějakým slovíčkem velký problém, doporučují odborné výzkumy (a my s nimi - mám odzkoušeno na vlastní kůži) "vystavit" slovíčko (v našem případě ideálně obrázek a německé slovíčko) co nejvíce na oči - úžasně funguje prostor na WC, nad postelí (na stropě), na stěně, na dveřích apod.

7. Snažíme se NEPŘEKLÁDAT - překlad děti v tomto věku brzdí, ještě stále mají mozek otevřen učení se jazyku podobně jako se učily svůj mateřský. Překladem se tato cesta uzavírá.

8. Je dobré začínat s jednoduššími slovíčky - děti zažijí pocit úspěchu (u oblečení třeba slovíčka jako die Krawatte nebo die Bluse apod), slovíčko se naučí velmi rychle. K těmto lehkým slovům přidat jedno obtížné. Pak postupně přidávat další obtížnější, která tím, že my je v hodinách cvičíme komplet všechna, mají děti pak již více naposlouchaná a učení jde snáz.

Přejeme hodně zábavy a úspěchu při práci doma