česky deutsch

3. B

Hauptseite » Klassen » 3. B

Školní rok 2019/2020

 

Informace ze dne 11. 10. 2019 (Šeb + Mach)

 

Vážení rodiče,

první měsíc školy máme za sebou. Využili jsme první dvě lekce nové učebnice k opakování - zejména psané podoby slovíček a časování v jednotném čísle. Děti pracují/pracovaly na vlastním "miniprojektu" o nějaké osobě (kamarád, maminka, bratr, nějaký zpěvák, ......). Opakování je pro všechny děti důležité a probíhá ve všech třídách, některé děti přicházejí z prázdnin ještě nenastartované a potřebují oživit znalosti z předchozích let a nastavit se ve všech předmětech na nový školní rok a nový přísun informací.

Nyní se vrátíme zpět do "staré učebnice" a budeme pokračovat v další látce. Přijde např. další časování a spousta nové slovní zásoby. Mezi dětmi ve třídě začínají být obrovské rozdíly. Proto je potřeba, aby ti, kterým nestačí procvičení ve škole (tak jako zhruba 70 % třídy to v podstatě stačí), doma mnohem více procvičovali a hlavně plnili domácí úkoly!!! V mé skupině (Šeb) je velmi znát, kdo doma úkoly nedělá, ostatní ze skupiny mu začínají utíkat. Jejich reakce nejsou tak jisté a rychlé, se psaním mají problémy více než ostatní. Totéž se děje i ve druhé skupině. Trénování slovíček doma je nutné i v písemné podobě!

Prosím dohlédněte na plnění domácích úkolů. Nejde nám o to, abyste je za děti kontrolovali, ale abyste dohlédli na to, že úkol vypracují - poctivě si vždy zapisujeme do "úkolníčku", pokud si ho nezapomenou doma či ve třídě, ale ani tak nekteří úkoly nepřinesou. Pokud dítě přinese chybně vypracovaný úkol, je to pro nás lepší zpětná vazba, než úkol, který napůl plnila např. maminka. Nevypracovaný úkol nám neřekně vůbec nic. Jak jsem již výše psala, zejména někteří potřebují každé slovíčko či větu vidět, slyšet, napsat nebo říct výrazně vícekrát než ostatní, aby se vše naučili.

Předem děkujeme za spolupráci a v případě dotazů se na nás kdykoliv můžete obrátit. (renata.sebestova@husovaliberec.cz)

Za kabinet Nj

R. Šebestová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Školní rok 2018/2019

Přídavná jména - Adjektive

1) quizlet: https://quizlet.com/391044422/adjektive-pridavna-jmena-flash-cards/?new

 

Časování sloves - osoby ich, du, er, sie, wir, ihr, sie

1) https://quizlet.com/381283194/casovani-ich-du-er-sie-wir-ihr-sie-flash-cards/?new

2) časování http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap1_verbauswahl2.htm

3) časování http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=141

4) doplň správné zájmeno: http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=142

5) doplň sloveso ve správném tvaru, tvorba otázky, kladná odpověď: http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=152

6) časování: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap2_verbendungen.htm

7) sloveso "sein" : http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=153

Informace ze dne 25. 1. 2019 (ŠEB + STEH)

Vážení rodiče, velmi často s dětmi bojujeme s tím, že zapomínají část němčiny ve třídě. Proto vás prosíme o spolupráci. Velmi se nám v jiných třídách osvědčilo zavedení desek na němčinu. Pokud by to bylo možné, pořiďte dětem desky, do kterých si vloží celou němčinu - učebnici, pracovní sešit, velký červený sešit, malý červený slovníček a nejlépe speciální úkolníček na němčinu. To vše pak vždy celé přinesou na NJ a nestane se, že by třeba učebnice nebo pracovní sešit zůstal v lavici či v aktovce. Děti pak nemohou plnohodnotně pracovat a velmi to narušuje hodinu. Navíc si nejsou schopné např. chybějící slovíčka do slovníčku dopsat.

Předem děkujeme za spolupráci.

 

 

Hudební nástroje

1) výběrt z možností (více nástrojů): https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Instrumente_01a.htm

2) dopsat správné slovíčko ze slov, která jsou na výběr: https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Instrumente_02e.htm

 

Online cvičení Quizlet:

1) koncovky sloves: https://quizlet.com/345317256/koncovky-sloves-flash-cards/

2) slovíčka lekce 7 - překlad: https://quizlet.com/345315274/in-der-tasche-slovicka-preklad-flash-cards/

3) doplňování členu ve 4. pádu do vět Ich habe ....: https://quizlet.com/344758956/in-der-tasche-doplnovani-dendiedas-flash-cards/

4) doplňování slova ve 4. pádu do vět Ich brauche... + je tam obrázek   : https://quizlet.com/348668362/brauchen-4-pad-flash-cards/

 

Informace ze dne 21. 11. 2018 (ŠEB + STEH)

Domácí úkol z dnešní hodiny pro obě skupiny:

Vybrat si z obrázků v učebnici (str. 46 - nebo použít i jiné věci, které mohou být v batohu a které umíme pojmenovat) celkem 6 věcí (2x člen der, 2x člen die a 2x člen das - barevně odišeno der = modrá, die = červená, das = zelená). Na každou věc napsat 2 věty. Celkem tedy bude 12 vět.

Vzor:

Das ist ein Füller. Der Füller ist blau.

Das ist eine Schere. Die Schere ist schwarz.

Das ist ein Buch. Das Buch ist lila.

 

 

 

Informace ze dne 10. 11. 2018 (ŠEB)

Trénujeme časování sloves v osobách: já = ich, ty = du, on = er, ona = sie, oni = sie. Máme vytvořené kartičky s osobami a koncovkami. Některé děti kartičky pravidelně na hodině nemají, nemohou tak plnohodnotně pracovat a procvičovat. Prosím o konrtolu připravené tašky. Na němčinu potřebujé následující pomůcky a učebnice:

- učebnice a pracovní sešit

- velký sešit (u většiny červený)

- slovníček

- kartičky s koncovkami !!!!!

- úkoláček !!!!!

Dále kombinujeme věty tak, že někd začínáme osobou a někdy časovým údajem (konkrétně dnem)

Vzor:

Ich spiele am Montag Tennis. x Am Montag spiele ich Tennis.

Potřebujeme zafixovat to, že sloveso = spiele - je vždy jako druhá informace.

 

Stále platí, že je potřeba trénovat slovíčka zejména písemně. Ústně je děti zvládají celkem dobře.

Pokud máte zájem trénovat doma pomocí počítače či tabletu/telefonu, je možné využít aplikaci "quizlet". Děti se postupně učí s aplikací pracovat i ve škole. Připravuji jim tam procvičování "na míru". Cvičení najdete pod jménem  "RencaSebest", tam pak vybrat třídu 3.B.

 

Informace na začátku října

Vážení rodiče,

v průběhu září jsem zjistila nedostatky u některých dětí - jde především o psaní. Prosím o pečlivé trénování všech nových slovíček, která nyní začnou přibývat. Postupně budeme také v písemné podobě opakovat již známá slovíčka. Komu dělá psaní problémy, je třeba extra trénovat. Děti teď budou dostávat častěji písemné úkoly, aby vše pořádně procvičily.

Děkuji za spolupráci

R. Šebestová

 

Časování sloves

1) quizlet: https://quizlet.com/329955297/casovani-ic-du-er-sieona-sieoni-flash-cards/?new

2) zájmena: https://quizlet.com/329957892/zajmena-preklad-flash-cards/?new

 

Wochentage

1) dny v týdnu quizlet: https://quizlet.com/338466756/wochentage-dny-v-tydnu-flash-cards/

 

Zahlen und Farben

1) Farben (první cvičení je jen poslech a obrázek, další již i se psaním) : http://literacycenter.net/play_learn/colors_de/color_de.php

2) Farben pexeso (obrázek slovíčko): http://users.sch.gr/kapoglou/Farbenmemory/Lektion_10/

3) Farben (slovíčko a obrázek): http://www.purposegames.com/game/colors-in-german-quiz

4) Farben (šibenice - slovíčko): http://cornelia.siteware.ch/hangman/Farben.html

5) Farben (výběr z více slovíček k obrázku): http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Farben_01a.htm

6) Farben pexeso - slovíčko obrázek: zde  

7) Farben (slovíčko a k němu vybrat obrázek: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/ErsterWortschatz_Farben+Formen_01b.htm

8) Farben - písnička s častým opakováním barev: https://www.youtube.com/watch?v=lxwsCnrX_T8

9) Farben - písnička s barvami: https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds

10) Farben - písnička: https://www.youtube.com/watch?v=N693RrO6JM4

11) Farben (hra s barvami - co chybí, dítě slyší správné řešení, na konci pak shrnutí i se slovíčkem): https://www.youtube.com/watch?v=3ehbv6aA8Tg

12) Farben - písnička: https://www.youtube.com/watch?v=oAta4lcsDfk

 

1) Zahlen (slovíčko a obrázek): http://users.sch.gr/kapoglou/zahlen/zahlenmemory/

2) Zahlen (co chybí): https://www.youtube.com/watch?v=Gjcpw7TzUco

3) Zahlen - hra - slovíčko a k němu hledám číslici: http://www.purposegames.com/game/numbers-in-german-quiz

4) Zahlen - poslech a možnost si zopakovat - jdou po sobě, 1-10, pak 11-20, atd. (není třeba zadávat požadovanou emailovou adresu, stačí zavřít okno se žádostí o email a pak už jen kliknout na šipku u požadovaných čísel: http://leicht-deutsch-lernen.com/counting

Procvičování - jednoduché úkoly (směs témat): https://hueber.de/planetino/planetinoswelt

 

Tipy, jak se učit slovíčka v německém (nebo jiném cizím) jazyce

1)      Popiš si věci v domácnosti německými slovíčky.

2)      Vymysli si ke každému slovu větu a uč se slovíčko ve větě.

3)      Vymýšlej si k novým slovíčkům příběhy.

4)      Spoj si slovíčka s kresbami nebo vtipnými obrázky.

5)      Uč se slovíčka nahlas, pak si je lépe zapamatuješ.

6)      Opakuj si slovíčka ve stále se zvětšujících časových odstupech. (nauč se slovíčko, zopakuj další den, za týden, za 14 dní, za měsíc, za půl roku, ...)

7)      Uč se spolu se svými kamarády nebo se členy své rodiny.

8)      Třiď si slovíčka podle tematických celků – vytvoř si tematický slovníček (ideálně velikosti A4 – na dvojstránce jedno téma) - začneme tvořit na druhém stupni.

9)      Vytvoř si balíček slovíček a obrázků, spoj je k sobě a pověs ve svém pokoji.

10)   Vytvářej si myšlenkové mapy (mind-maps) k různým tematickým okruhům.

11)   Vytvoř si kartotéku slovíček – kartičková metoda - VELMI ÚČINNÁ METODA.

12)   Používej při učení různá média.

13)   Uč se na různých místech.

14)   Nahraj si slovíčka na mobil, tak je budeš mít pořád s sebou.

15)   Zkoušej různé postupy:

a)      piš si slovíčka

b)      choď po pokoji, když se učíš

c)       zkoušej kamaráda

d)      nech se vyzkoušet

e)      zkus využít rytmus – např. při učení perfekta – tvary příčestí minulého

f)       kresli si obrázky - např. v barvě podle členu (takže nakresli např. zelené pravítko, protože je das Lineal - nebo modrou skříň, protože je der Schrank)

g)      hraj hry s kamarády/s rodinou – např. pexeso s německými slovíčky, nebo „země, město, ... (sloupce lze nazvat jinak: zvíře, jídlo, rodina, čísla, ....)“, bingo, ...

h)      zopakuj si slovíčka před spaním a pak znovu ráno při snídani

i)       nejnáročnější slovíčka si vylep na záchodě

 

16)   Napadá tě něco dalšího? Napiš mi, přidám to na seznam pro ostatní. Díky za spolupráci :-)

 

Renata Šebestová (za všechny vyučující NJ)

renata.sebestova@husovaliberec.cz

 

Práce s kartičkami/slovíčky doma - několik zůsobů/pravidel/rad, jak lze kartičky používat:

1. Hrát pexeso.

2. Skládat si řady s kartiček a pak jednotlivé obrázky pojmenovávat.

3. Udělat si z kartiček hromádku a pojmenovávat nahlas, co je na obrázku, pojmenovanou kartičku pak dát dospodu - slovíčka, která činí problém, lze zařazovat častěji, nedat kartičku dospodu, ale někam doprostřed balíčku, tak aby se dané slovíčko opakovalo co nejčastěji.

4. Hrát tzv. Kimovu hru - rozložit kartičky na stůl, dítě si chvíli prohlíží (stačí třeba zpočátku vybrat pouze 6 - 8 slovíček), po chvilce se dítě otočí a vy mu jednu kartičku dáte pryč. Dítě hádá, co na kartičce bylo - tohle opakovat s dalšími sadami 6-8 kartiček, až pak zkusit sady spojit. Doporučuji zpočátku kartičky rozložit "uspořádaně" do řad a sloupců - lépe se dá zapamatovat, které slovíčko je na kterém místě. Dítě ihned pozná, že tam kartička chybí, a pátrá v paměti, který obrázek tam byl.

5. Je dobré začít s kartičkami, kde je napsaný text (my jim říkáme "černobílé") - tam mají děti možnost "nakouknout" na napsané slovíčko a podle toho obrázek pojmenovat, pak postupně přecházet na "barevné" kartičky (bez textu).

6. Pokud má dítě s nějakým slovíčkem velký problém, doporučují odborné výzkumy (a my s nimi - mám odzkoušeno na vlastní kůži) "vystavit" slovíčko (v našem případě ideálně obrázek a německé slovíčko) co nejvíce na oči - úžasně funguje prostor na WC, nad postelí (na stropě), na stěně, na dveřích apod.

7. Snažíme se NEPŘEKLÁDAT - překlad děti v tomto věku brzdí, ještě stále mají mozek otevřen učení se jazyku podobně jako se učily svůj mateřský. Překladem se tato cesta uzavírá. U většiny dětí zařazujeme překlad od zhruba 3. třídy.

8. Je dobré začínat s jednoduššími slovíčky - děti zažijí pocit úspěchu (u nábytku třeba slovíčka jako die Lampe nebo der Teller apod), slovíčko se naučí velmi rychle. K těmto lehkým slovům přidat jedno obtížné. Pak postupně přidávat další obtížnější, která tím, že my je v hodinách cvičíme komplet všechna, mají děti pak již více naposlouchaná a učení jde snáz.

Přejeme hodně zábavy a úspěchu při práci doma