česky deutsch

4. B

Hauptseite » Klassen » 4. B

Školní rok 2019/2020

Hörverstehen A1

1) Zahlen hören (poslech čísel v reklamách): https://deutschlernerblog.de/hoerverstehen-deutsch-a1-zahlen-hoeren/

2) O jakém tématu se mluví? : https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-hoerverstehen-deutsch-a1-wie-ist-das-thema/

(Beruf = povolání, Urlaub = dovolená, Fernsehprogramm = televizní program, Natur = příroda, Stadt = město, Theater = divadlo)

3) Thema Essen: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_hoeren1.htm

4) Představování se: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k01_sichvorstellen1.htm

5) Čísla: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k02_zahlen.htm

6) Časy: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k04_hoeren1.htm

7) 

 

 

Tiere online Übungen

1) pexeso (jen cv. 1): https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=15&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L15ex1.htm&SubExerciseCount=1

2) množné číslo (jen cv. 2): https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=15&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L15ex2.htm&SubExerciseCount=1

3) inzerát - spojování zvířete s inzerátem (jen cv. 4): https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=15&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L15ex4.htm&SubExerciseCount=1

4) video: http://www.cornelsen.de/sites/einstufungstest/DaF_prima/A1_Bd_1_Uebung/Banshee.html  (vlevo vyber "Einheit 3-4" a tam pak odkaz Video, pak vpravo nahoře klikneš na šipečku přehrávání a plníš úkol)

5) trénink slovíček - výslovnost + obrázek (i slovíčka navíc, která neděláme): https://quizlet.com/63745073/tiere-flash-cards/

6) výběr slova k obrázku: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Haustiere_01a.htm

7) napiš slovo k obrázku: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Haustiere_02e.htm

8) klikni na obrázek podle zadaného slovíčka: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Haustiere_06b.htm

9)  křížovka: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Haustiere_05k.htm

10) hmyz apod. (hodně neznámých slovíček - určeno jen pro rozšíření slovní zásoby pro zájemce):

                          a)   http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleintiere_01a.htm

                          b) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleintiere_02e.htm

                          c) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleintiere_05k.htm

                          d) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleintiere_06b.htm

11) Wildtiere (ZOO apod.)

                    a) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Wildtiere_01a.htm

                    b) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Wildtiere_02e.htm

                    c) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Wildtiere_05k.htm

                    d) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Wildtiere_06b.htm

12) pexeso: http://www.lehrerweb.at/materials/gs/su/tiere/web/haustiere/memory-haustiere//index.htm

13) lexikon zvířat - ke čtení a hledání informací: http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/-/id=10600/cf=42/d1o16y/index.html?tikl=alle

14) přirovnání ke zvířatům - přídavné jméno + zvíře: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg09_03.htm

15) obrázkové slovníky: http://deutsch-mit-frau-dalo.blogspot.cz/2015/01/wortschatz-tiere.html

 

16) 

 

Tiere - zvířata

Zde najdete pár odkazů (možnost poslechu či jiného nácviku zvířat): 

1)  https://www.youtube.com/watch?v=j1dYHX1Y9L0

2) písnička: https://www.youtube.com/watch?v=6olQbxIYtXc

3) obrázek, napsané slovíčko, zvuk, který zvíře vydává: https://www.youtube.com/watch?v=bS-pEncaiXg

  další zvířata: https://www.youtube.com/watch?v=rTL0EyFzm8k

4) obrázek, vyslovené slovíčko a napsané slovíčko (v psané podobě ale chybí členy): https://www.youtube.com/watch?v=E4Ce4XyBV6A

5) obrázky, u toho psaná slovíčka v jednotném i množném čísle - ale pozor jsou tam drobné chybičky (Hamster - v  množ. č. je stejné slovíčko tedy Hamster - ve videu je chybně Hamsters, ve slově Riesenschlange jim ta, vypadlo písmeno),, ale jinak dobré, na závěr se mohou děti snažit pojmenovávat zvířátka, která vidí: https://www.youtube.com/watch?v=MieryQos7es

6) hra na procvičení pár slovíčke k tématu Tiere: https://www.youtube.com/watch?v=Ma2Ttxxx8cY

7) obrázek, výslovnost slovíčka a zvuk: (opět chybička hned u prvního slova: 1 slon není Elefanten ale jen Elefant): https://www.youtube.com/watch?v=IY2jj0tGaYc

8) obrázek, slovíčko, koncovka mn. č.. i s výslovností - je tam více slovíček, než probíráme (nejen zvířata): https://www.youtube.com/watch?v=UetnaOkzPas

9) zvíře na obr. a k němu vybrat z možností slovíčko: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Haustiere_01a.htm

10) zvířecí lexikon - obr. a název zvířete (mnohem více slovíček - děti si mohou opakovat jen naše známá): http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/alletiere/-/id=75028/ojmpdy/index.html

 


11) 

 

 

Online Übungen - Stundenplan:

1) poslech: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L5ex2a.htm&SubExerciseCount=2

2) Wochentage: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=5&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L5ex5.htm&SubExerciseCount=1

3) otázky k rozvrhu: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L5ex4.htm&SubExerciseCount=1

4) předměty (přeházená písmena): http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_2.2/ab3.htm

5)  rozvrh - poslech: http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_2.2/ab6.htm

6) pexeso: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L5ex3.htm&SubExerciseCount=1

7) předměty - skládání slov: https://hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=1&SubExercise=1

8) Wochentage - doplňování písmen: https://hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=2&SubExercise=1

9) Wochentage - křížovka: https://hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1

10) Fragen zum Thema Schule: https://hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=5&SubExercise=1

 

Procvičujeme hodiny, názvy měsíců, rozvrh hodin a činnosti, které se dělají ve škole.

Zajímavé odkazy na procvičování online:

hodiny:

1) http://learningapps.org/view628916

2) http://learningapps.org/view661777

3) na procvičení digitálního a ručičkového času - některým dětem dělá tento převod i v ČJ problémy, zde si tedy mohou procvičit  http://www.arcademics.com/games/giraffe-dash/giraffe-dash.html

nebo zde

http://www.karlchen-krabbelfix.de/web/karlchen-krabbelfix/de/rubrik5_id438.html

4) nedělat, zatím moc těžké, neučili jsme se:  http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_07.htm

5) zde poslechově zadávání digitálního času (pohyb ručiček - nutno pod hodinami vždy přepnout na hodiny = Stunden nebo minuty = Minuten) http://learningapps.org/view121341

 

 

 

Informace ze dne 11. 10. 2019 (Šeb)

Máme hotové časování pravidelných sloves v jednotném i množném čísle (začneme postupně zařazovat nepravidelná slovesa) - je nutné, aby po roce již všichni měli zvládnuté koncovky sloves!!!

Časování slovesa "möchten" a stavba věty s tímto slovesem. Procvičovali jsme velmi dlouho, i tak někteří nezvládají. 

Psaní - obecně velký problém, je potřeba doma při učení slovíček trénovat rovnou i to, jak se slovíčka píší.

Nově začínáme téma škola, rozvrh hodin apod. Slovíčka si zadáváme postupně, je potřeba se je také postupně učit (říkat i psát!!!), ať se toho dětem pak nenahromadí moc najednou. To se pak dost těžko zapamatovává. Budeme pravidelně psát menší testíky či zkoušet ústně - známek bude spousta, takže není žádná katastrofa, když se objeví jedna špatná známka. Ale pozor, abyste po nějakém čase nezjistili, že jsou to samé špatné známky. Kontrolujte pravidelně známky na Bakalářích.

Děti chválím velmi za to, že jsou při hodinách aktivní a snaží se pracovat. 

Mezi dětmi ve třídě začínají být obrovské rozdíly. Proto je potřeba, aby ti, kterým nestačí procvičení ve škole (tak jako většině třídy to v podstatě stačí), doma mnohem více procvičovali a hlavně plnili domácí úkoly!!!