česky deutsch

6. B

Hauptseite » Klassen » 6. B

Školní rok 2019/2020

Hobbys, Freizeit

1) https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L04ex01.htm

2) doplňování správného tvaru sloves: https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L04ex03.htm

3) skládání vět: https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L04ex04a.htm

4) vyplňování osbního dotazníku - část z něj je na téma Hobbys: https://deutschlernerblog.de/deutsch-lernen-a1-online-uebungen-01-persoenliche-informationen/

5) poslech: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_hoeren1.htm

6) činnosti doma i ve volném čase: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_k01_taetigkeiten_im_alltag.htm

7) quiz na slovní zásobu: https://sprachekulturkommunikation.com/quiz-freizeitaktivitaeten-hobbys/

8) směs cvičení: http://lernox.de/deutsch-daf-daz/online-uebung/das-mache-ich-gern-rsr982

9)

 

Školní rok 2018/2019

Personalpronomen - Dativ

1) https://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=1&Lection=12&Exercise=3&SubExercise=1

2) https://www.hueber.de/exercises/530-25078/?rootPath=/exercises/530-25078/#/content/2c9f850d650edc49016519007d9001d9

3) 1. nebo 3. pád:  https://www.hueber.de/exercises/530-25941/?rootPath=/exercises/530-25941/#/content/2c9f850d66701e2d01668b9b938407ea

4) více možných odpovědí: https://www.hueber.de/exercises/530-25941/?rootPath=/exercises/530-25941/#/content/2c9f850d66701e2d01668b9cc1c107f7

5) 

 

 

Übungen zum Buch - aktuální témata z lekce 11

1) lekce 11: https://hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/index2.php?Volume=1&Unit=11&Exercise=1&SubExercise=1

2) Verb müssen: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=13&Exercise=5&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L13ex5.htm&SubExerciseCount=1

3) slovesa, kterými vyjádřím, že se mi něco líbí/sluší/co si o něčem myslím/...: https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-2/exercises/index.php?key=5,2,1,2

4) sein/ihr: https://www.hueber.de/exercises/530-25078/?rootPath=/exercises/530-25078/#/content/2c9f850d650edc49016518fbb78101a5

5) Modalverb können: https://www.hueber.de/exercises/530-25078/?rootPath=/exercises/530-25078/#/content/2c9f850d650edc49016518fbd0ec01a6

6) přivlastňovací zájmena (mein, dein, sein, ihr): https://www.hueber.de/exercises/530-25078/?rootPath=/exercises/530-25078/#/content/2c9f850d650edc49016518fd647a01b5

7) tázací zájmena (was, werr, wann, ....  + welch-): https://www.hueber.de/exercises/530-25078/?rootPath=/exercises/530-25078/#/content/2c9f850d650edc49016518ff428001c9

8) wollen x müssen: https://www.hueber.de/exercises/530-25078/?rootPath=/exercises/530-25078/#/content/2c9f850d650edc4901651902e2a201f1

9) 

Welch-

1) https://testi.cz/testy/nemcina/welcher-welches-welche-welchen/

2) https://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=1&Lection=12&Exercise=4&SubExercise=1

3) 

trennbare Verben:

1) https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=4&Exercise=1&SubExercise=1

2) https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap5_tagesablauf2.htm

3) doplnění předpony - výber z možností: http://www.lehrerlenz.de/trennbare_verben.html

4)  doplnění správného tvaru: http://daten.schule.at/gegenstand/deutsch/data/daf_tibs/modul05/tbverben_ue.htm

5) spoj předponu se slovesem: http://www.akadaf.com/HotPot/Kapitel04/trennbar.htm

6) 

Osobní zájmena - 4. pád

1) nahrazení podstatného jména, výběr z možností: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_personalpronomen.htm

2) doplňování do textu - náročnější: http://www.lehrerlenz.de/lektion_9_personalpronomen_im_akk.html

3) výběr z možností: https://cz.hueber.de/shared/uebungen/super/fset.php?Volume=1&Unit=9&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L09ex01.htm

4) občas náročnější věta:  https://www.grammatiktraining.de/pronomen/grammatikuebung-personalpronomen-ergaenzen.html

5) 1. a 4. pád mix: http://daten.schule.at/gegenstand/deutsch/data/daf_tibs/modul03/pronomen2.htm

 

 

Osobní zájmena v prvním pádu

1) Výběr z možností, doplnění do věty dle kontextu (jen to první cvičení nahoře): https://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-personalpronomen.html

2) 

 

Opakování lekce 8

https://cz.hueber.de/shared/uebungen/super/index2.php?Volume=1&Unit=8&Exercise=1&SubExercise=1

 

Tipy, jak se učit slovíčka v německém (nebo jiném cizím) jazyce

1)      Popiš si věci v domácnosti německými slovíčky.

2)      Vymysli si ke každému slovu větu a uč se slovíčko ve větě.

3)      Vymýšlej si k novým slovíčkům příběhy.

4)      Spoj si slovíčka s kresbami nebo vtipnými obrázky.

5)      Uč se slovíčka nahlas, pak si je lépe zapamatuješ.

6)      Opakuj si slovíčka ve stále se zvětšujících časových odstupech. (nauč se slovíčko, zopakuj další den, za týden, za 14 dní, za měsíc, za půl roku, ...)

7)      Uč se spolu se svými kamarády nebo se členy své rodiny.

8)      Třiď si slovíčka podle tematických celků – vytvoř si tematický slovníček (ideálně velikosti A4 – na dvojstránce jedno téma).

9)      Vytvoř si balíček slovíček a obrázků, spoj je k sobě a pověs ve svém pokoji.

10)   Vytvářej si myšlenkové mapy (mind-maps) k různým tematickým okruhům.

11)   Vytvoř si kartotéku slovíček – kartičková metoda.

12)   Používej při učení různá média.

13)   Uč se na různých místech.

14)   Nahraj si slovíčka na mobil, tak je budeš mít pořád s sebou.

15)   Zkoušej různé postupy:

a)      piš si slovíčka

b)      choď po pokoji, když se učíš

c)       zkoušej kamaráda

d)      nech se vyzkoušet

e)      zkus využít rytmus – např. při učení perfekta – tvary příčestí minulého

f)       kresli si obrázky

g)      hraj hry s kamarády/s rodinou – např. pexeso s německými slovíčky, nebo „země, město, ... (sloupce lze nazvat jinak: zvíře, jídlo, rodina, čísla, ....)“, bingo, ...

h)      zopakuj si slovíčka před spaním a pak znovu ráno při snídani

 

16)   Napadá tě něco dalšího? Napiš mi, přidám to na seznam pro ostatní. Díky za spolupráci :-)

 

Renata Šebestová (za všechny vyučující NJ)

renata.sebestova@husovaliberec.cz