česky deutsch

7. B

Hauptseite » Klassen » 7. B

Verkehrsmittel, Geschäfte - online

1) pexeso: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=2&Unit=4&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2L11ex1.htm

2) mit der/mit dem: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=2&Unit=4&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2L11ex2.htm

3) doplňování slovesa fahren ve správném tvaru a k tomu spojení s předložkou mit: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm

4) slovíčka - obrázek a k tomu na výběr slovíčka: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Fahrzeuge_01a.htm

5) slovíčko - obrázek: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/ErsterWortschatz_Unterwegs_01b.htm

6) dopiš slovíčko dle výběru: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Fahrzeuge_02e.htm

7) něco jako šibenice: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Fahrzeuge_03w.htm

8) křížovka: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Fahrzeuge_05k.htm

9) zkoušení slovíček - hledej obrázek: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Fahrzeuge_06b.htm

10) názvy obchodů - výběr z možností: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Geschaefte_01a.htm

11) názvy obchodů - napiš slovíčko z výběru: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Geschaefte_02e.htm

12) názvy obchodů - zkoušení slovíček - klikej na správný obrázek: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Geschaefte_06b.htm

13) vysvětlení mit dem x mit der x zu Fuß, slovíčka dopravní prostředky - prezentace: http://deutschtraining.org/lesson/wortschatz-verkehrsmittel/

 

14) Wohin gehst du? - předložky in den/ins/in die: http://ospitiweb.indire.it/~udee0001/deutsch/Test_3.2/15indenindie.htm

15) obchody: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=2&Unit=4&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2L11ex3.htm

16) obrázek - kde co je -  výběr z možností: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=2&Lection=4&Exercise=5&SubExercise=1

17) poslechy - odjezdy vlaků apod.: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=2&Lection=4&Exercise=9&SubExercise=1

 

 

In der Stadt, Wegbeschreibung

1) směs:  https://hueber.de/shared/uebungen/planet/index2.php?Volume=2&Lection=8&Exercise=1&SubExercise=1

2) minirozhovory - situace na obr.: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=16&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L32ex1.htm&SubExerciseCount=1

3) tvorba vět k jízdnímu řádu: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=16&Exercise=3&SubExercise=1

4) pexeso Berlín: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=16&Exercise=4&SubExercise=1

5) vědomostní testík Berlín: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=16&Exercise=5&SubExercise=1

6) popis cesty, doplňovačka, výběr z možností: http://www.lehrerlenz.de/eine_wegbeschreibung.html

7) popis cesty - rozhovor - poslech: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_hoeren2.htm

8) značky, piktogramy: http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass3/3kmp7a.htm

9) dopravní prostředky pexeso: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=2&Unit=4&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=srp2L11ex1.htm

10) udělej všechna cvičení z této lekce - překlikneš v horní části na cvičení 2, 3, 4, .....: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=2&Unit=4&Exercise=1&SubExercise=1

11) video - dopravní prostředky: https://www.youtube.com/watch?v=Jt6IJ3Pw9mk

12) video - orientace ve městě: https://www.youtube.com/watch?v=mhnqzi4C70o

13) směs cvičení ve městě: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/index2.php?Volume=2&Unit=4&Exercise=1&SubExercise=1

 

Wechselpräpositionen (předložky se 3. a 4. pádem)

 

3. pád = Dativ - Wo? Kde?

4. pád = Akkusativ - Wohin? Kam?

online procvičování:

1) doplňování předložky:  http://www.michaelster.ch/lueckentexte/index.php?lid=272&id=5&variante=0

2) mix vět 3. a 4. pád:http://courseware.nus.edu.sg/e-daf/cwm/la2201gr/prp/prpex4.htm

3) doplnění správného členu (jako nápověda použita písmenka k označení členu slovíčka-  w=člen die, s = člen das, m= člen der, Mz = množné číslo: http://www.duitsonline.com/internet/oefklas2/kap7wechselmc1.htm

4) podobně jako 3) : http://www.duitsonline.com/internet/oefklas2/kap7wechselmc2.htm

5)  další podobné: http://www.duitsonline.com/internet/oefklas2/kap7wechselmc3.htm

6) další: http://www.duitsonline.com/internet/oefklas2/kap7wechselmc4.htm

7) podle obrázku, odpovědi na otázky - wohin x wo: http://www.interdeutsch.de/Uebungen/poet.htm

8) doplnění wo nebo wohin: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_08.htm

9) doplnění koncovky členu: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_zuhause.htm

10) grafické vysvětlení pravidla: http://h105.it.helsinki.fi/DVG/Praepos/Praepos-Regeln/WechselPraep/deutsch.htm

11) výběr ze 4 cvičení zde: http://h105.it.helsinki.fi/DVG/Praepos/Praep-Ueb-Wechsel/IVz-de/Praep_WPraep_inhalt_de.htm

12) písnička na zapamatování si přeložek se 3. a 4. pádem (není celá, ale i tak použitelná): http://www.deutsch-leichter.de/wechsel.mp3

13) výběr z možností: http://www.acampitelli.com/wechselpraepositionen1c.htm

14) koncovka členu: http://www.passito.be/index_bestanden/duits/praepwechsel01.htm

15) vysvětlení významu (za pomoci AJ): http://www.webgerman.com/german/grammatik/twoways/twoways.html

16) video - spojeno s textem - věty slyšíš a vidíš napsané:https://www.youtube.com/watch?v=6_SBtTLveOA

17) video s vysvětlením předložek:https://www.youtube.com/watch?v=E3tDJV4nTfY

 

Téma "Wohnen"

 

slovní zásoba - nábytek:

1)  http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/ErsterWortschatz_Zuhause_01b.htm

2) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Moebel_02e.htm

3) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Moebel_05k.htm

4) http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Moebel_01a.htm

můj pokoj, byt/dům:

 

5) https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_beschreibungen.htm

 

6) https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L4ex1.htm

 

7) přídavná jména, protiklady: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L4ex2.htm

 

8)  nábytek slovíčka - mnč. číslo: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L4ex4.htm

 

9) části bytu - členy a nahrazení zájmenem: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L4ex3.htm

10) předložky - popis v pokoji,kde co je: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=3&Unit=2&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3L2ex4.htm

11) co patří do jaké místnosti - spojovačka: http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/fki/woh/au7/deindex.htm

12) popis pokoje 3. pád - předložky: https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1

13)

14) 

 

Rozvrh hodin

1) rozvrh hodin - školní předměty:  http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=5&Ex=5&ExCount=7&SubEx=1&SubCount=

2) doplnění do řady slovíček - výběr z možností: http://users.sch.gr/skarataki/online/framset.php?Lektion=6&Ex=2&ExCount=2&SubEx=1&SubCount=

3) školní předměty - křížovka a další cvičení - udělat všechna cvičení - klikat nahoře na nabídku 1 až 7 : https://hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/exercises/index.php?key=2,1

4) poslech (určit předmět):  

cvičení 2a) https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L5ex2a.htm&SubExerciseCount=2

cvičení 2b) https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=2&SubExercise=2

5) otázky k rozvrhu: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=4&SubExercise=1

 

 

 

 

 

Körperteile, krank sein

1) části těla:

2) části těla: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap8_artikel.htm

3) cvičení 1 a 2 - části těla: https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1

4) další části těla: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_01a.htm

5) opět části těla - přetahování slovíčka na obrázek: http://www.interdeutsch.de/Uebungen/mensch.html

6)  zde více cvičení (poslech, písnička, procvičování - spojené s AJ, slovíčka dost podrobná): http://www.klassenpinnwand.at/mein_koerper

7) Quizlet: https://quizlet.com/class/5608724/                                      

8) písnička: https://www.youtube.com/watch?v=NhVuNbQhPIk

9) video - slovíčka: https://www.youtube.com/watch?v=9h54pyO4s4c

10) video - slovíčka a věty (návštěva u lékaře): https://www.youtube.com/watch?v=vMMZ6EQ4KIk

11) video - kreslení příšerky (popisky se slovíčky a věty): https://www.youtube.com/watch?v=lr5mOs4y6Ss

12) náročnější video (téma lidské tělo - pro německé děti): https://www.youtube.com/watch?v=VzZ_osf-4Fs

13) video - co se dá dělat s částmi těla (spojení man kann = dá se, můžeme): https://www.youtube.com/watch?v=gieAeD-adC8

14) písnička - Körperteileblues: https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE

15) písnička - Körperteilelied - co se dá dělat s částmi těla: https://www.youtube.com/watch?v=hDovLIyJYaQ

16) nemoci, co potřebuji: https://hueber.de/exercises/530-25164/?rootPath=/exercises/530-25164/#/content/2c9f850d60623ae40160da5069e606ae

17) příznaky: https://hueber.de/exercises/530-25164/?rootPath=/exercises/530-25164/#/content/2c9f850d60623ae40160da4fd3bd06ac

18) části těla: http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1

19) části těla: http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=2&SubExercise=1

20) rozhovory - doplňování slovíček - výber z možností: http://www.lehrerlenz.de/beim_arzt__dialoge.html

21) Krankheiten: http://www.lehrerlenz.de/krankheiten.html

22) slovíčka - kliknout, kde je na obrázku (je tam i náročnější slovní zásoba): http://www.lehrerlenz.de/spiel_beim_arzt.html

23) šibenice slovíčka k nemocem: http://www.lehrerlenz.de/aufgabentyp_fach_jgst_thema_2015-09-24_16-04-50.html

 

 

Personalpronomen 

1) Dativ: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_10.htm

2) Dativ: http://www.lehrerlenz.de/personalpronomen_1.html

3) doplňování do vět: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=2&Unit=6&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2L13ex4.htm

 

Kleidung

1) výběr z možností: http://www.lehrerlenz.de/kleidung.html

2)  výběr z možností: https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_01a.htm

3) podle poslechu výběr obrázku: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planetino/?1,4,1,1

4) 

Předložky

1) města a státy - kde x kam: https://quizlet.com/329966680/staty-a-mesta-predlozky-kde-x-kam-flash-cards/?new

2) místa (hory, moře, ...) - kde x kam: https://quizlet.com/234511844/predlozky-a-mista-kde-x-kam-prapositionen-und-ortsangaben-wo-x-wohin-flash-cards/

3) místa - výběr z možností: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=15&Exercise=2&SubExercise=1

4) cvičení k lekci: https://cz.hueber.de/shared/uebungen/super/index2.php?Volume=2&Unit=3&Exercise=1&SubExercise=1

 

Minulý čas

1) perfekt pravidelná slovesa 2: https://quizlet.com/291834044/perfekt-2-pravidelna-slovesa-preklad-flash-cards/

2) perfekt pravidelná slovesa 1: https://quizlet.com/291833457/perfekt-1-pravidelna-slovesa-preklad-flash-cards/

3) perfekt pravidelná slovesa: https://quizlet.com/289585925/perfekt-pravidelna-slovesa-flash-cards/

4) perfekt A-B: https://quizlet.com/267623637/perfekt-slovesa-super-2-a-b-flash-cards/

5) perfekt D-L: https://quizlet.com/267624095/perfekt-slovesa-super-2-d-l-flash-cards/

6) perfekt M-S: https://quizlet.com/267624373/perfekt-slovesa-super-2-m-s-flash-cards/

7) perfekt T-Z: https://quizlet.com/267624923/perfekt-slovesa-super-2-t-z-flash-cards/

8) perfekt směs jen tvar Partizip II: https://quizlet.com/231847308/perfekt-infinitiv-partizipii-infinitiv-jen-tvar-perfekta-bez-pomocneho-slovesa-flash-cards/

9) perfekt směs - ve 3. osobě: https://quizlet.com/231842466/perfekt-unregelmasige-verben-nepravidelna-slovesa-infinitiv-perfekt-flash-cards/

10) perfekt pravidelná slovesa překladově - různé osoby: https://quizlet.com/231838999/perfekt-regelmasige-verben-pravidelna-slovesa-preklad-flash-cards/

Nový školní rok 2017-2018

Oblečení:

1)   http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_01a.htm

2) http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass3/9b.htm

3) http://www.allgemeinbildung.ch/home.htm  - klikni v levém sloupci pod interaktive Übungen na slovo "Deutsch", pak sjeď na stránce trochu dolu a u nadpisu "ZU Hause" vyber "Kleider" a u toho přímo cvičení 3, 4, .....

4) http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/sect31/no_01/no_01.htm

5) http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/sect31/no_02/no_02.htm

6) http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/sect31/no_04/no_04.htm

7) směs cvičení a her k oblečení: http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/sect31/index.htm

8) vybírej co slyšíš: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planetino/?1,4,1,1

9) třídění podle členu: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planetino/?1,4,1,2

10) pexeso: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL13ex1.htm

11) přetahuj obrázek na správný člen: http://learningapps.org/view44253

12) výběr členu ve 4. pádu: http://www.education.vic.gov.au/LANGUAGESONLINE/german/sect31/no_03/no_03.htm

13)  výběr z možností: http://www.lehrerlenz.de/kleidung.html

14) trénování slovíček: http://www.lingudora.com/de/lern-deutsch-online/wortschatz/uebungen/2  (vyber v modrém menu téma, pak můžeš vpravo měnit způsob trénování)

 

15)

 

Online Übungen zum Kursbuch Deutsch.com

https://hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/

Perfekt - online üben

perfekt (minulý čas):

1) nepravidelná slovesa: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm

2) pomocné sloveso haben nebo sein: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_10.htm

3) pomocné sloveso haben nebo sein:  http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_11.htm

4) cvičení se vzorem - tvoření perfekta: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/01_perfekt_uebungen.htm

5) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/02_perfekt_uebung.htm

6) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/03_zeitform_perfekt_uebung.htm

7) nepravidelná slovesa: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/06_perfekt_lernen_uebung.htm

8) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/21_perfekt_beispiele_uebung.htm

9) pomocné sloveso haben nebo sein: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/perfekt/uebungen

10) směs cvičení v kombinaci se zájmeny: http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=145

Perfekt a préteritum sloves haben a sein

1) Perfekt regelmäßig: http://www.akadaf.com/HotPot/kapitel07/schwacheVerben.htm

2) pravidelná: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap5_partizip_zwei1.htm

3) pravidelná: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_08.htm

4) war x hatte: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_07.htm

5)

Quizlet:

lekce 15: https://quizlet.com/class/5685852/

In der Stadt, Wegbeschreibung

1) směs:  https://hueber.de/shared/uebungen/planet/index2.php?Volume=2&Lection=8&Exercise=1&SubExercise=1

2) minirozhovory - situace na obr.: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=16&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L32ex1.htm&SubExerciseCount=1

3) tvorba vět k jízdnímu řádu: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=16&Exercise=3&SubExercise=1

4) pexeso Berlín: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=16&Exercise=4&SubExercise=1

5) vědomostní testík Berlín: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=16&Exercise=5&SubExercise=1

6) popis cesty, doplňovačka, výběr z možností: http://www.lehrerlenz.de/eine_wegbeschreibung.html

7) popis cesty - rozhovor - poslech: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_hoeren2.htm

8) značky, piktogramy: http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass3/3kmp7a.htm

9) dopravní prostředky pexeso: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=2&Unit=4&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=srp2L11ex1.htm

10) udělej všechna cvičení z této lekce - překlikneš v horní části na cvičení 2, 3, 4, .....: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=2&Unit=4&Exercise=1&SubExercise=1

11) video - dopravní prostředky: https://www.youtube.com/watch?v=Jt6IJ3Pw9mk

12) video - orientace ve městě: https://www.youtube.com/watch?v=mhnqzi4C70o

 

 

Winterbild - viz výše v galerii

- viz výše v galerii

- trénovat popis obrázku:

1. Kde co je?

2. Co kdo dělá?

 

Online cvičení lekce 14:

 https://hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/index2.php?Volume=1&Unit=14&Exercise=1&SubExercise=1

Rozkaz x otázka:

https://quizlet.com/264462138/imperativ-kannst-du-bitte-rozkaz-x-prosba-pomoci-otazky-flash-cards/

slovíčka lekce 14

https://quizlet.com/264462650/slovicka-lekce-14-deutsch-com-1-cast-1-flash-cards/

Imperativ (rozkazovací způsob):

1) online procvičování - rozkaz pro 2. os. j.č., 2. os. mn. č. a vykání 3. os. mn. č.: http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=155  

2)  http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_12.htm

3)  https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/imperativ/uebungen

4) https://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=8&Exercise=6&SubExercise=1

5) http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/choosetopic.php  (vyber si Imperativ a zadej úroveň A2)

 

Modalverben

1) http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_modalverben.htm

2) https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/modalverben/uebungen

3) http://www.grammatiktraining.de/modalverben/schreibuebung-saetze-mit-modalverben-bilden.html

4) http://www.deutsch-lernen.com/uebungen/dc-ue01_1.php  (možnost volby lehké, střední a těžké verze - leicht-mittel-schwer)

5) https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=4&Exercise=3&SubExercise=1

6) zde větší množnství cvičení: http://www.sprachenwegweiser.de/deutsche-modalverben-uumlben.html

7) http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=4&SubExercise=1

8) sollen a wollen:

http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1

9) http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/quiz_pr.html

 

 

Quizlet: https://quizlet.com/class/5685852/

 

Wohnen, Haus, Wechselpräpositionen (wo? x wohin?)

1) vyber si na této tránce cvičení:  http://www.education.vic.gov.au/LANGUAGESONLINE/german/sect35/index.htm

2) předložky se 3. a 4. pádem- pexeso: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=2&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL02ex1.htm

3) slovní zásoba - kuchyň, věci na stole: http://www.lingudora.com/de/lern-deutsch-online/wortschatz/uebungen/2  (Vyber si vlevo v menu téma Küche, Küchentisch - vpravo pak rozhoduješ, zda trénuješ nebo se testuješ)

4) in der Küche - Vokabeln: zde

5) popis obr. - doplňování předložky a členu: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=2&Exercise=3&SubExercise=1

6) popis pokoje, co v něm je - s použitím vazby "es gibt" - po ní následuje 4. pád. (něco podobného jako v AJ There is či There are....: http://www.akadaf.com/HotPot/kapitel08/zimmer.htm

7) Haus: http://www.akadaf.com/HotPot/kapitel08/haus.htm

8) Präpositionen in/auf/an: http://www.akadaf.com/HotPot/kapitel10/praepositionen4.htm

 

Übungen zum Kursbuch - Lektion 13

1) vyber si cvičení: https://hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/index2.php?Volume=1&Unit=13&Exercise=1&SubExercise=1

Imperativ (rozkazovací způsob):

1) online procvičování - rozkaz pro 2. os. j.č., 2. os. mn. č. a vykání 3. os. mn. č.: http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=155  

2)  http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_12.htm

3)  https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/imperativ/uebungen

4) https://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=8&Exercise=6&SubExercise=1

5) pravidelné tvoření: http://www.dsporto.de/ubungen/imperativ01.htm

6)  nepravidelná slovesa: http://www.dsporto.de/ubungen/imperativ02.htm

7) pozor na přehlásky: http://www.dsporto.de/ubungen/imperativ03.htm

8) přidání koncovky -e: http://www.dsporto.de/ubungen/imperativ04.htm

9) slovesa s kořenem na -d nebo -t: http://www.dsporto.de/ubungen/imperativ05.htm

10) http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/choosetopic.php  (vyber si Imperativ a zadej úroveň A2)

 

Körperteile, krank sein

1) téma nemoci, příznaky: http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Test_5.1/krankheit.htm   (bohužel kvůli zabezpečení nefunguje)

2) části těla: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap8_artikel.htm

3) https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1

4) další části těla: http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_01a.htm

5) opět části těla - přetahování slovíčka na obrázek: http://www.interdeutsch.de/Uebungen/mensch.html

6, 7, 8 a 11 nefunguje!!!

6) Was tut weh? (Co bolí?): http://www.klickdeutsch.com.br/2klasse/19.asp momentálně to nějak nefunguje, červeně se zabarvuje bez ohledu na správnost     

7)                                           nebo zde: http://www.klickdeutsch.com.br/2klasse/20.asp

8) rozhovor s lékařem (poslech): http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Wiederholung_5/04.htm

9) zde více cvičení (poslech, písnička, procvičování - spojené s AJ, slovíčka dost podrobná): http://www.klassenpinnwand.at/mein_koerper

10) části těla: https://www.ego4u.de/de/cram-up/vocabulary/body-parts/exercises?03

11) text (čtení s porozuměním a na to pak navazující další dvě cvičení k tomuto textu - klikni na šipky nahoře uprostřed): http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Wiederholung_5/01krankenhaus.htm

 

Hörverstehen - Körperteile, beim Arzt:

 
 
 
 
 
 
 
 

Körperteile:

 
1) Körperteile und Artikel:
 
 
 
 
2) Přepínej si na další cvičení:
 

 

 

Possessivpronomen:

1. https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=11&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L11ex02.htm

2. https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/pronomen/possessivpronomen/uebungen

3. http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/22_possessivpronomen/02_possessivpronomen_deutsch_uebung.htm

4. http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/22_possessivpronomen/05_possessivpronomen_lernen_uebung.htm

5. http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/22_possessivpronomen/04_possessivpronomen_test_uebung.htm

 

Personalpronomen im Dativ:

1. https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=11&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L11ex03.htm

2. http://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=1&Lection=12&Exercise=3

3. https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/pronomen/deklination/dativ/uebungen

 

Modalverben

1. https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=11&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L11ex01.htm

 

Fragepronmen welcher/welches/welche:

1. https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=11&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L11ex04.htm

2. http://www.dsporto.de/ubungen/ff09.11.htm

3. https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1

 

 

 

 

Starý školní rok 2016-2017

 

Perfekt - online üben

Der Perfekt Hamburg Trip Rap:

1) odkaz na písničku: http://de.zskola.cz/getFile/id:17260/Tangram-Der_Perfekt-Hamburg-Trip-Rap.mp3

2) trénink tvarů sloves: https://quizlet.com/103328039/der-perfekt-hamburg-trip-rap-flash-cards/

3) 

perfekt (minulý čas):

1) nepravidelná slovesa: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm

2) pomocné sloveso haben nebo sein: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_10.htm

3) pomocné sloveso haben nebo sein:  http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_11.htm

4) cvičení se vzorem - tvoření perfekta: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/01_perfekt_uebungen.htm

5) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/02_perfekt_uebung.htm

6) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/03_zeitform_perfekt_uebung.htm

7) nepravidelná slovesa: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/06_perfekt_lernen_uebung.htm

8) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/21_perfekt_beispiele_uebung.htm

9) pomocné sloveso haben nebo sein: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/perfekt/uebungen

10) směs cvičení v kombinaci se zájmeny: http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=145

 

Směs cvičení opakování lekce 16:

1) hodiny poslech /pouze cvičení 1 - kontrola je úplně dole na stránce): http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/okdaf/fragebogen.php?jsstatus=js&questname=daf&questclass=A1&status=DaF%20kompakt&questblock=2

2) 

 

 

 

 

Online Übungen - Wechselpräpositionen

1) kde x kam: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_zuhause.htm

2) směs kde a kam: http://www.mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-wechselpraepositionen.html

3) směs kde a kam - odpovědi na otázky podle obrázku: http://www.interdeutsch.de/Uebungen/wechselpr.htm

4) směs  - výběr z možností: http://www.interdeutsch.de/Uebungen/poet.htm

5) popis plánku města (vyber cvičení se žlutým puntíkem): zde

6) popis místnosti - kde (vyber Wo ist was im Büro?): zde

7) kde je co ve městě (vyber cvičení s červeným puntíkem): zde

8)  popis obrázku - výběr z možností: http://www.acampitelli.com/wechselpraepositionen1c.htm

9) směs kde a kam: http://www.passito.be/index_bestanden/duits/praepwechsel01.htm

10) vysvětlení předložek pomocí obrázků - spojeno částečně s AJ: zde

11) směs kde a kam: http://www.d-a-f.net/uebung/praepad.htm

12) směs kde a kam: http://www.d-a-f.net/uebung/bestimmt2_wechsel.htm

 

13) doplňování předložek: http://www.michaelster.ch/lueckentexte/index.php?lid=272&id=5&variante=0

 

Různé odkazy na procvičování na olympiádu, popř. na fit testy

zde   - vyber si téma a pak vybírej z odkazů

 

Wohnen, Haus, Wechselpräpositionen (wo? x wohin?)

1) vyber si na této tránce cvičení:  http://www.education.vic.gov.au/LANGUAGESONLINE/german/sect35/index.htm

2) předložky se 3. a 4. pádem- pexeso: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=2&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL02ex1.htm

3) slovní zásoba - kuchyň, věci na stole: http://www.lingudora.com/de/lern-deutsch-online/wortschatz/uebungen/2  (Vyber si vlevo v menu téma Küche, Küchentisch - vpravo pak rozhoduješ, zda trénuješ nebo se testuješ)

4) in der Küche - Vokabeln: zde

5) popis obr. - doplňování předložky a členu: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=2&Exercise=3&SubExercise=1

wo x wohin (více cvičení): https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/index2.php?Volume=3&Lection=2&Exercise=1&SubExercise=1

 

Perfekt:

1) pravidelná slovesa: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_08.htm

2) pravidelná slovesa: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap5_partizip_zwei1.htm

3) 

4) 

5) nepravidelná slovesa: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm

 

1) Tagesablauf (opakování) - tvorba otázky v přítomném čase: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap5_tagesablauf2.htm

Online cvičení přímo k učebnici:

zde komplet (nutno zvolit vhodný díl učebnice): http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_bfr

k aktuálnímu dílu: http://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-2/menu.php

 

Různé odkazy na procvičování na olympiádu, popř. na fit testy

 

zde   - vyber si téma a pak vybírej z odkazů (Může se stát, že některé odkazy nebudou fungovat.)

 

 

Online procvičování 

Lekce 14 - oblečení, předložky se 4. pádem

1) lekce 14 přímo k učebnici: https://hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-2/exercises/index.php?key=5,2,1,1

2) Kleidung - Memory: https://hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1

3) barvy - poslech: https://hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=1&SubExercise=1

4) předložky se 4. pádem (für, gegen, ohne): https://hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=3&SubExercise=1

5) oblečení - poslech: a)  https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=12&Exercise=4&SubExercise=1

                                         b) https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=12&Exercise=4&SubExercise=2

6) křížovka: https://hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=12&Exercise=5&SubExercise=1

7) 

 

 

Opakování směs:

1) dopravní prostředky: https://hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=1&SubExercise=1

2) hodiny: https://hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=1&SubExercise=1

3) hodiny: https://hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=3&SubExercise=1

4) 

 

 

Informace ze dne 21. 10. 2016

Děti dnes dostaly seznam slovíček k tématu oblečení. Přes prázdniny si mají trénovat množná čísla podstatných jmen. Děti s IVP se zaměří na slovíčka přímo z učebnice. Ostatní procvičují i další slovíčka (už jsme se je učili několikrát, je to tedy opakování).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starý školní rok 2015-2016

 

 

 

 

 

Fußball

1) situace - označit správné slovíčko: http://www.goethe.de/lrn/pro/sportreporter/start.html

2) kvíz - začátek jednoduchý, pak náročné úkoly: http://app03.goethe.de/fussballquiz/start.html

3) nauč se slovíčka : https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/sport/fussball

       a otestuj se: https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/sport/fussball/uebungen/articles/vokabeltest-1-4770

       testík na členy: https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/sport/fussball/uebungen/articles/artikel-4772

       trochu náročnější na slovíčka: https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/sport/fussball/uebungen/articles/vokabeltest-2-4771

       poslech/čtení: https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/sport/fussball/text

4) výslovnost slovíček - klikni na míč (spojeno s AJ, ale té si nemusíš všímat): http://www.fussballwortschatz.de/Deutsch/

5) videoukázky k některým slovíčkům: http://www.goethe.de/lrn/prj/ffb/mat/spo/de6553150.htm

 

Online Übungen - reflexive Verben

 

1) doplňování zvratného zájmene podle osoby: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=3&Unit=5&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=srp3L05ex1.htm

2) spojování vět podle významu: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=3&Unit=5&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=srp3L05ex2.htm

3) slovesa s předložkovou vazbou: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=3&Unit=5&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=srp3L05ex3.htm

4) správný tvar zadaného slovesa: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_07.htm

5) výběr správného zvratného zájemena: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_06.htm

6) klikni na "weiter" u "Option 2", výběr správného zvratného zájemena: https://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/choosethemaref.php?tid=260

7) náročné - obtížnější slovní zásoba - doplňování slovesa podle významu: http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/reflexvb.htm

8) doplňování zvratného zájmene podle osoby: http://www.inawe.de/don/reflexive/refv3.htm

9) doplňování zvratného zájmene podle osoby: http://courseware.nus.edu.sg/e-daf/rmn/la2201gr/la2201gr_e23/reflexive_verben.htm

10) rozdíl 3. a 4. pád: http://www.acampitelli.com/reflexive_verben_akk_dat.htm

11) momentálně nefunguje!!!!!!    doplňování zvratného zájmene podle osoby:   http://www.inawe.de/don/reflexive/refv1.htm

12)  momentálně nefunguje!!!!!!      doplňování zvratného zájmene podle osoby: http://www.inawe.de/don/reflexive/refv2.htm 

13) momentálně nefunguje!!!!!!       doplňování zvratného zájmene podle osoby:   http://www.inawe.de/don/reflexive/refv4.htm

15) časování zvratných sloves: http://faculty.vassar.edu/vonderem/deutsch_heute/Kapitel10/Ubungen/reflverben.html

16)  doplňování zájmene: http://faculty.vassar.edu/vonderem/deutsch_heute/Kapitel10/Ubungen/reflpron1.html

17)  doplňování zájmene: http://faculty.vassar.edu/vonderem/deutsch_heute/Kapitel10/Ubungen/reflpron2.html

18)  doplnění zájmene u jednoho slovesa v různých osobách: http://www.acampitelli.com/reflexive_verben_akk_dat.htm

19)  doplňování zájmene: http://courseware.nus.edu.sg/e-daf/rmn/la2201gr/la2201gr_e23/Reflexiv1.htm

20) zvratná slovesa v perfektu: http://faculty.vassar.edu/vonderem/deutsch_heute/Kapitel10/Ubungen/perfekt.html

21) rozkazovací způsob se zvratnými slovesy: http://www.dsporto.de/ubungen/imperativ11.htm

22) tvorba vět s doplnněím zvratného zájmene: http://www.dsporto.de/ubungen/reflexiv5.htm

Online Übungen - Wechselpräpositionen

1) kde x kam: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_zuhause.htm

2) směs kde a kam: http://www.mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-wechselpraepositionen.html

3) směs kde a kam - odpovědi na otázky podle obrázku: http://www.interdeutsch.de/Uebungen/wechselpr.htm

4) směs  - výběr z možností: http://www.interdeutsch.de/Uebungen/poet.htm

5) popis plánku města (vyber cvičení se žlutým puntíkem): zde

6) popis místnosti - kde (vyber Wo ist was im Büro?): zde

7) kde je co ve městě (vyber cvičení s červeným puntíkem): zde

8)  popis obrázku - výběr z možností: http://www.acampitelli.com/wechselpraepositionen1c.htm

9) směs kde a kam: http://www.passito.be/index_bestanden/duits/praepwechsel01.htm

10) vysvětlení předložek pomocí obrázků - spojeno částečně s AJ: zde

11) směs kde a kam: http://www.d-a-f.net/uebung/praepad.htm

12) směs kde a kam: http://www.d-a-f.net/uebung/bestimmt2_wechsel.htm

13) doplňování předložek: http://www.michaelster.ch/lueckentexte/index.php?lid=272&id=5&variante=0

 

Tábory s němčinou 2016

Několik tipů na letní dětské tábory, kde se mohou děti a mládež aktivně setkat s němčinou a získat tak třeba nové přátele z naší sousední země. (zdroj Tandem: http://www.tandem-org.cz/aktuality/tipy-na-letni-detske-tabory-s-nemcinou)

 • Dětský jazykový tábor

Odkaz:www.detsketabory.cz/nabidka_jazyk.html 
Termín: 9.–16. července 2016

 • Sojka, spolek mladých pravidelně každý rok připravuje několik táborů v roce, sledujte webové stránky spolku.

Odkaz: http://sojka.cz/nav/tabory/

 • Mezinárodní česko-německo-rakouské letní dětské tábory zaměřené na komunikaci a pobyty v přírodě a turistiku

Odkaz:www.ltcamp.cz/
Termín: 31. července–13. srpna 2016

 • Letní jazykový tábor v lančovské zátoce u Vranovské přehrady 

Odkaz: http://set-lancov.cz/?page_id=37

2. běh:17.– 30. července 2016
3. běh: 31.7.–12. srpna 2016

+ setkání bývalých účastníků tábora v termínu 12.–14.8.2016

 • Česko-německý workcamp v Krušných horách HeuHoj-Camp 2016

Odkaz:http://pollakis.de/heuhoj/cs/start-2/
Termín: 9.–16. července 2016

 • Mezinárodní letní tábor pro mládež

Ve dnech 1. –11. srpna 2016 pořádá Bádenský tělovýchovný spolek 48. ročník mezinárodního letního tábora pro mládež ve městě Breisach am Rhein. Při této příležitosti se hledají mezinárodní skupinky účasníků 
Odkaz: www.ahoj.info/article/48-rocnik-mezinarodniho-letniho-tabora-pro-mladez

Tipy, jak se učit slovíčka v německém (nebo jiném cizím) jazyce

1)      Popiš si věci v domácnosti německými slovíčky.

2)      Vymysli si ke každému slovu větu a uč se slovíčko ve větě.

3)      Vymýšlej si k novým slovíčkům příběhy.

4)      Spoj si slovíčka s kresbami nebo vtipnými obrázky.

5)      Uč se slovíčka nahlas, pak si je lépe zapamatuješ.

6)      Opakuj si slovíčka ve stále se zvětšujících časových odstupech. (nauč se slovíčko, zopakuj další den, za týden, za 14 dní, za měsíc, za půl roku, ...)

7)      Uč se spolu se svými kamarády nebo se členy své rodiny.

8)      Třiď si slovíčka podle tematických celků – vytvoř si tematický slovníček (ideálně velikosti A4 – na dvojstránce jedno téma).

9)      Vytvoř si balíček slovíček a obrázků, spoj je k sobě a pověs ve svém pokoji.

10)   Vytvářej si myšlenkové mapy (mind-maps) k různým tematickým okruhům.

11)   Vytvoř si kartotéku slovíček – kartičková metoda.

12)   Používej při učení různá média.

13)   Uč se na různých místech.

14)   Nahraj si slovíčka na mobil, tak je budeš mít pořád s sebou.

15)   Zkoušej různé postupy:

a)      piš si slovíčka

b)      choď po pokoji, když se učíš

c)       zkoušej kamaráda

d)      nech se vyzkoušet

e)      zkus využít rytmus – např. při učení perfekta – tvary příčestí minulého

f)       kresli si obrázky

g)      hraj hry s kamarády/s rodinou – např. pexeso s německými slovíčky, nebo „země, město, ... (sloupce lze nazvat jinak: zvíře, jídlo, rodina, čísla, ....)“, bingo, ...

h)      zopakuj si slovíčka před spaním a pak znovu ráno při snídani

 

16)   Napadá tě něco dalšího? Napiš mi, přidám to na seznam pro ostatní. Díky za spolupráci :-)

 

Renata Šebestová (za všechny vyučující NJ)

renata.sebestova@husovaliberec.cz

Slovíčka k učebnici k poslechu zde: http://cz.hueber.de/seite/pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr

 

Orientierung in der Stadt

1) video - vysvětlení popisu směru: https://www.youtube.com/watch?v=PBovVhWb4r0

2) videoo: vysvětlení cesty - ukázáno na obr. + věty: https://www.youtube.com/watch?v=J2VwM4DRXn4

3) několik rozhovorů - nutná sluchátka (poznamenej si někam do sešitu, kam jsi dle instrukcí došel - pak si společně překontrolujeme): https://www.youtube.com/watch?v=orbNSz-67e4

4) piktogramy - město: http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass3/3kmp7a.htm

5) video: s titulky: https://www.youtube.com/watch?v=YLJbrX1oPh0

6) budovy ve městě: http://www.slideshare.net/varillo/gebude-in-der-stadt

7) budovy ve městě 2: http://de.slideshare.net/FrauA/in-der-stadt?related=3

8)  popis cesty, prezentace, vysvětlení pojmů: http://de.slideshare.net/paulo150a/wegbeschreibung?related=4

9)

Präpositionen mit Dativ (předložky se 3. pádem)

1) vysvětlení pravidla: http://h105.it.helsinki.fi/DVG/Praepos/Praepos-Regeln/Dativ/deutsch.htm

2) výběr ze 4 cvičení zde: http://h105.it.helsinki.fi/DVG/Praepos/Praep-Ueb-Dat/IVz-de/Praep_Dat_inhalt_de.htm

3)  písnička na zapamatování si předložek se 3. pádem: http://www.deutsch-leichter.de/dativ.mp3

 

 

Temporalpräpositionen (časové přeložky)

1) vysvětlení: http://h105.it.helsinki.fi/DVG/Praepos/Praepos-Regeln/Zeitangaben/deutsch.htm

2) na výběr 2 cvičení: http://h105.it.helsinki.fi/DVG/Praepos/Praep-Ueb-Zeitangaben/IVz-de/Praep_zeitangaben_inhalt_de.htm

3)

Thema Berlin

1) Úvod:

Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.

Berlin liegt im Nordosten Deutschlands, an den Flüssen Spree und Havel.

Berlin hat zirka  ………………….. Einwohner.

2) K historii:

zkuste vyjít ze svého textu – uvidíme, jak se vám to povede J

3) Památky:

Berlin ist eine attraktive und interessante Stadt.    (lze dát i jiná příd. Jména, k příd. jménu přidat koncovku –e)

In Berlin gibt es …………………… např. takto:     In Berlin gibt es viele Sehenswürdigkeiten, viele Museen, Geschäfte oder  andere interessante Orte.   (es gibt = je, existuje, můžeme vidět, …., die Sehenswürdigkeit – pamětihodnost, der Ort – místo)

Následují konkrétní příklady památek a 1 – 2 věty ke každé – popis co to je a co se tam dá dělat

Beispiel:

Der Tiergarten

Der Tiergarten ist ein Stadtviertel. Es ist ein großer grüner Park. Man kann da joggen, Picknick machen, in der Sonne liegen, grillen, Fußball spielen und viel mehr.

4) Berlín a já – osobní zájem/zkušenost/…:

Am meisten gefällt mir /gefallen mir ………………………………….  (am meisten = nejvíce)

Stručné info k té věci, která je pro mě důležitá/zajímavá/….

 

 

interessante Links:

1) památky: http://www.hamsterkiste.de/044/Berlin/berlin.html

2) Berlínská zeď (die Berliner Mauer): http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/mauer/mauer/-/id=215734/nid=215734/did=216068/nxpw35/

3) památky (Sehenswürdigkeiten): http://www.hanisauland.de/spezial/deutsche-einheit/deutsche-einheit-kapitel-1.html

4) Berliner ZOO: http://www.zoo-berlin.de/de

5) historie (Geschichte): http://lernspass-fuer-kinder.de/themen-uebersicht/politik-und-geschichte/geschichte/deutsche-geschichte/inPage/207/die-ddr

6) historie: http://www.tivi.de/fernsehen/logo/index/00087/

7) historie: http://www.hanisauland.de/spezial/mauerfall-2009/

8) Berliner Mauer: (spojeno s franc. komentářem - německé titulky), obsahuje i kvíz k historii kolem Berlínské zdi:

http://www.boeser-wolf.schule.de/mauer-berlin-mur/index.html

 

 

Informace - březen (skupina paní učitelky Šebestové)

procvičování online:

 

 

 

 

Informace k FIT – testům

Naše škola má díky spolupráci s Goethe institutem v rámci PASCH možnost nabídnout žákům účast na mezinárodně uznávané zkoušce FIT in Deutsch A1 nebo FIT in Deutsch A2.

Jde v podstatě o dětskou verzi jazykové zkoušky pro dospělé („státnice“), žáci 6. – 7. tříd mohou skládat FIT in Deutsch A1, žáci 8. -9. tříd FIT in Deutsch A2.

Zkouška probíhá přímo na naší škole. Zástupci s Goethe institutu přijedou k nám. Termín zkoušky bude upřesněn později.

Pro žáky naší školy je díky projektu PASCH účast na této zkoušce bezplatná (běžná cena je 1000 Kč).

 

Co je zkouška FIT in Deutsch A1?

(informace z webu Goethe institutu http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/ft1/csindex.htm)

Po složení zkoušky Goethe-Zertifikats A1: Fit in Deutsch 1 se dokážeš jednoduchým způsobem dorozumět německy. Zkouška předpokládá zcela jednoduché jazykové znalosti. Odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce (podrobné informace v němčině), základní tabulka ke stažení dole v galerii.

Po složení zkoušky dokážeš například

 • porozumět v běžných situacích krátkým, jednoduchým otázkám, sdělením, telefonním hovorům a zprávám, informacím z rádia a krátkým rozhovorům,
 • pochopit nejdůležitější informace z krátkých písemných textů a sdělení, inzerátů, popisů, dopisů a jednoduchých novinových článků,
 • psát krátká soukromá sdělení,
 • představit se při rozhovoru a odpovědět na základní otázky ke své osobě,
 • klást a zodpovědět jednoduché otázky v rozhovorech k tématům, která tě osobně zajímají,
 • formulovat v každodenních situacích obvyklé otázky a prosby nebo na ně reagovat.

Další informace a cvičební materiály ke zkoušce Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1