česky deutsch

9. A

Hauptseite » Klassen » 9. A

Nový školní rok 2016-2017

Různé odkazy na procvičování na olympiádu, popř. na fit testy

zde   - vyber si téma a pak vybírej z odkazů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starý školní rok 2015-2016

 

Informace k FIT – testům

Naše škola má díky spolupráci s Goethe institutem v rámci PASCH možnost nabídnout žákům účast na mezinárodně uznávané zkoušce FIT in Deutsch A1 nebo FIT in Deutsch A2.

Jde v podstatě o dětskou verzi jazykové zkoušky pro dospělé („státnice“), žáci 6. – 7. tříd mohou skládat FIT in Deutsch A1, žáci 8. -9. tříd FIT in Deutsch A2.

Zkouška probíhá přímo na naší škole. Zástupci s Goethe institutu přijedou k nám. Termín zkoušky bude upřesněn později.

Pro žáky naší školy je díky projektu PASCH účast na této zkoušce bezplatná (běžná cena je 1000 Kč).


Informace ke zkoušce Fit in Deutsch A2:

(informace z webu Goethe institutu http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/ft2/csindex.htm)

Po složení zkoušky Goethe-Zertifikats A2: Fit in Deutsch 2 se dokážeš jednoduchým způsobem dorozumět německy. Odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce. (podrobné informace v NJ, česká tabulka ke stažení v galerii)

Po složení zkoušky dokážeš například

  • porozumět v běžných situacích krátkým, jednoduchým otázkám, sdělením, telefonním hovorům a zprávám, informacím z rádia a krátkým rozhovorům,
  • pochopit nejdůležitější informace z krátkých písemných textů a sdělení, inzerátů, popisů, dopisů a jednoduchých novinových článků,
  • psát krátká soukromá sdělení,
  • představit se při rozhovoru a odpovědět na základní otázky ke své osobě,
  • klást a zodpovědět jednoduché otázky v rozhovorech k tématům, která tě osobně zajímají,
  • formulovat v každodenních situacích obvyklé otázky a prosby nebo na ně reagovat.

Další informace a cvičební materiály ke zkoušce Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2