česky deutsch

9. B

Hauptseite » Klassen » 9. B

Školní rok 2019/2020

 

Spojky - různé (směs)

1) směs: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/konjunktionen/uebungen

2) weil: http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-kausalsaetze.html

3) weil: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg07_13a.htm

4) směs: https://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/choosethemaref.php?tid=102 (zde nech vybráno A1 a klikni na dolní "Weiter"

5) denn nebo weil: http://www.grammatiktraining.de/kausalesaetze/grammatikuebung-weil-oder-denn.html

6) zde nejen cvičení ale je možné rozkliknout i vysvětlení weil x denn: http://www.grammatiktraining.de/kausalesaetze/grammatikmenue-kausale-saetze.html

7) dass (stejný slovosled jako weil): https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=6&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL06ex4a.htm

8) dass (že), weil (protože), wenn (když): https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=6&Exercise=5&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL06ex5.htm

9) spojka dass: https://hueber.de/exercises/530-25164/?rootPath=/exercises/530-25164/#/content/2c9f850d60623ae40160d66b536b0632

10) spojky dass, ob, was, wie: https://hueber.de/exercises/530-25164/?rootPath=/exercises/530-25164/#/content/2c9f850d60623ae40160d9fdfa2e064a

11)

 

vedlejší věty, spojky

1) wenn, weil, denn: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap3_nebensaetze.htm

2) Warum? Weil: http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=4&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L20ex3.htm&SubExerciseCount=1

3) dass: http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=7&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L23ex3a.htm&SubExerciseCount=6

4) wenn: http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=10&Exercise=3&SubExercise=1

5) dass, weil, wenn: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/lerner/uebungen/fset.php?Volume=3&Lection=6&Exercise=5&SubExercise=1

6) více cvičení (weil, dass) - POZOR je zde v 1. cvičení chybně napsaná spojka dass (dříve se psala daß): http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/dass_weil/index.htm

 

Směs opakování na qiuzletu:

1) perfekt pravidelná slovesa 2: https://quizlet.com/291834044/perfekt-2-pravidelna-slovesa-preklad-flash-cards/

2) perfekt pravidelná slovesa 1: https://quizlet.com/291833457/perfekt-1-pravidelna-slovesa-preklad-flash-cards/

3) perfekt pravidelná slovesa: https://quizlet.com/289585925/perfekt-pravidelna-slovesa-flash-cards/

4) perfekt A-B: https://quizlet.com/267623637/perfekt-slovesa-super-2-a-b-flash-cards/

5) perfekt D-L: https://quizlet.com/267624095/perfekt-slovesa-super-2-d-l-flash-cards/

6) perfekt M-S: https://quizlet.com/267624373/perfekt-slovesa-super-2-m-s-flash-cards/

7) perfekt T-Z: https://quizlet.com/267624923/perfekt-slovesa-super-2-t-z-flash-cards/

8) perfekt směs jen tvar Partizip II: https://quizlet.com/231847308/perfekt-infinitiv-partizipii-infinitiv-jen-tvar-perfekta-bez-pomocneho-slovesa-flash-cards/

9) perfekt směs - ve 3. osobě: https://quizlet.com/231842466/perfekt-unregelmasige-verben-nepravidelna-slovesa-infinitiv-perfekt-flash-cards/

10) perfekt pravidelná slovesa překladově - různé osoby: https://quizlet.com/231838999/perfekt-regelmasige-verben-pravidelna-slovesa-preklad-flash-cards/

11) lidské vlastnosti: https://quizlet.com/238547431/charakter-eigenschaften-vlastnosti-flash-cards/

12) modální slovesa (können, dürfen, müssen): https://quizlet.com/283952941/modalverben-konnen-durfen-mussen-smes-flash-cards/

13) 

 

Slovesa s předložkovou vazbou

1) https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=3&Unit=5&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=srp3L05ex2.htm

2) https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=3&Unit=5&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=srp3L05ex3.htm

3) kombinace zvratných sloves s předložkovou vazbou (např. sich freuen auf)  http://www.dsporto.de/ubungen/reflexiv4.htm

4) výběr předložky ke dvěma slovesům: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap4_praepositionen2.htm

5) výběr předložky do věty: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap4_praepositionen1.htm

6) doplň předložku: http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-praepositional-ergaenzung.html

7) spojování: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=5&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL05ex2.htm

8) výběr z možností: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL05ex3.htm

 

Konjunktiv II (podmiňovací způsob):

seznam nepravidelných sloves - pouze s préteritem (bez perfekta) - možno použít jako pomůcku: zde

1) opis pomocí würde: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg10_03.htm

2) směs: http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=3&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1

3) doplnění tvarů (modální slovesa a haben/sein): http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=3&SubExerc

4) směs: http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=4&Lection=1&Exercise=2&SubExercise=1

5) vyber úroveň A2 a klikni na "weiter": http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/choosethemaref.php?tid=268

6) náročnějsí mix (pozor konjunktiv má oproti préteritu přehlásku!!): https://www.schularena.com/deutsch/grammatik/verb/Konjunktiv_II.htm

 

Hörverstehen - úroveň A2 - B1

1) Hörtext Leonhard Thoma, Das Idealpaar: vyber si úkol A2 a vyšší úroveň  (A1 je příliš lehké): https://deutschlernerblog.de/leonhard-thoma-das-idealpaar-uebungen-zum-hoerverstehen-deutsch-a1-bis-b1/

2) am Bahnhof: https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-hoerverstehen-deutsch-a2-situationen-am-bahnhof/

3) meine Heimat (můj domov): https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-hoerverstehen-deutsch-a2-heimat/

4) persönliche Informationen: https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-hoerverstehen-deutsch-a2-persoenliche-informationen-verstehen/

5) Florians Wochenende: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_hoeren2.htm

6) Sigmund stellt sich vor: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap1_hoeren2.htm

7)  Wolfgang möchte bei einer Zeitschrift arbeiten: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap1_hoeren1.htm

8)  Freizeitbeschäftigungen: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_hoeren1.htm

9) Einkaufen gehen: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap3_hoeren1.htm

10) Im Geschäft: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap3_hoeren2.htm

11)  Wer macht was auf Arbeit?: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap4_hoeren1.htm

12)  Frau Klein und Herr Gruber vereinbaren einen Termin.: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap4_hoeren2.htm13

13)   Urlaubspläne: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap5_hoeren1.htm

14) Im Reisebüro: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap5_hoeren2.htm

 

 

 

 

Školní rok 2018/2019

weil x denn

1) http://www.lehrerlenz.de/weil_oder_denn.html

2) warum - weil: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=1&Exercise=2&SubExercise=1

3) https://lingvico.net/bilden-sie-weil-saetze-1-a2/

 

 

Relativsätze

1) výběr z více cvičení: http://www.lehrerlenz.de/relativstze_1.html

2) http://www.lehrerlenz.de/relativstze_2.html

 

Wechselpräpositionen

1) http://www.lehrerlenz.de/lektion_16_wechselprpositionen.html

2) http://www.lehrerlenz.de/ich_lege_die_preisschilder_auf_.html

3) http://www.lehrerlenz.de/wer_hat_es_dahin_gestellt.html

4) http://www.lehrerlenz.de/auf_dem_weg_zum_millionr.html

5) http://www.lehrerlenz.de/unser_haus_3.html

6) https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=2&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1

7) https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=2&Lection=6&Exercise=3&SubExercise=1

 

 

 

 

 

Berufe

1) Hörverstehen - Berufe raten: https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/br0/br1.html

2) obrázek - text: https://learningapps.org/view49749

3) členy: https://learningapps.org/view411671

4) obrázek - text: https://learningapps.org/view49757

5) rozdělování povolání a míst, kde se dá pracovat: https://learningapps.org/view353710

6)

Relativsätze

1) doplňování: https://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-relativsaetze.html

2) výběr z možností/dopisování vět: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/relativsaetze/uebungen

3) doplňování: http://lerngrammatik.de/uebung_satz_relativsatz_1.htm4)

4) doplňování: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg09_04.htm

5) výběr z možností: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap6_relativpronomen.htm

6) více cvičení - středně těžká až těžká: https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/relativsaetze

7) dopisování vět dle zadání: http://www.grammatikdeutsch.de/html/relativsatze-1.html

8) více cvičení: http://www.lehrerlenz.de/relativstze_1.html

9)

 

Modalverben

1) http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_modalverben.htm

2) https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/modalverben/uebungen

3) http://www.grammatiktraining.de/modalverben/schreibuebung-saetze-mit-modalverben-bilden.html

4) http://www.deutsch-lernen.com/uebungen/dc-ue01_1.php  (možnost volby lehké, střední a těžké verze - leicht-mittel-schwer)

5) směs sloves, výběr z možností: https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=2&Lection=4&Exercise=3&SubExercise=1

6) zde větší množnství cvičení: http://www.sprachenwegweiser.de/deutsche-modalverben-uumlben.html

7) können a müssen: https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=4&SubExercise=1

8) sollen a wollen:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=2&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1

9) http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/quiz_pr.html

Skloňování přídavných jmen (Adjektivdeklination) - Elis, Vojta, Terka, Klárka

1) 1. pád člen neurčitý: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_15.htm

2) po neurčitém členu nebo přivlastňovacích zájmenech: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_16.htm

3) po neurčitém členu: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=4&Lection=2&Exercise=1&SubExercise=1

4) směs (náročnější): http://www.passito.be/index_bestanden/duits/adjektivdeklination_a_01.htm

5) trojice vět (1., 3. a 4. pád): http://www.passito.be/index_bestanden/duits/adjektivdeklination01.htm

 

 

Stupňování 

1) stupňování (výběr z možností): https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/adjektive/steigerungsformen/uebungen

2) jen druhý stupeň: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_alles_ist_besser.htm

3) vyber přídavné jméno a dej ho do správného tvaru ve větě: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap6_komparativ.htm

4) quizlet: https://quizlet.com/338469920/stupnovani-flash-cards/?new

5) stupňování (2. a 3. stupeň): https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=4&SubExercise=1

 

 

Sport

1) různé poslechy: https://www.deutsch-to-go.de/tag/sport/

2) cvičení k učebnici lekce 21: https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/index2.php?Volume=2&Unit=3&Exercise=1&SubExercise=1

3) skládání vět - jen cvičení 3, 4 a 5: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=4&Exercise=4&SubExercise=1 

4) 

 

 

Slovesa spojená se sportovními událostmi:

1) překlad: https://quizlet.com/332851342/sportereignisse-verben-flash-cards/

2) Partizi II (tvar v minulém čase): https://quizlet.com/332852171/verben-spotrereignisse-partizip-ii-flash-cards/

 

Předložky se 3. a 4. pádem - směs cvičení:

1) celá lekce: https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=2&Lection=11&Exercise=1&SubExercise=1

2) celá lekce - téma cestování: https://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=1&SubExercise=1

3) 

 

 

 

 

 

Nový školní rok 2017-2018

 

 

Různé odkazy na procvičování na olympiádu, popř. na fit testy

zde   - vyber si téma a pak vybírej z odkazů

 

 

 

 

osobní zájmena

zde se nahrazuje tučně vytištěné podstatné jméno osobním zájmenem:

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_10.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_personalpronomen.htm

více cvičení - 1. pád, 4. pád:

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=154

doplňování zájmen 3. a 4. pád:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=3&SubExercise=1

nahrazení podst. jména osobním zájmenem:

http://www.grammatiktraining.de/pronomen/grammatikuebung-personalpronomen-ergaenzen.html

3.a 4. pád osobních zájmen:

http://www.grammatiktraining.de/pronomen/schreibuebung-saetze-mit-personalpronomen-bilden.html

přiřazování 1. a 3. pád:

http://duitsonline.com/internet/ltv1/persmatch1.htm

1., 3. a 4. pád:

http://www.saunalahti.fi/michi1/uebungen/personal.htm

1.a  4. pád:

http://daten.schule.at/gegenstand/deutsch/data/daf_tibs/modul03/pronomen2.htm

 

 

zvratná slovesa

1) http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_07.htm

2) https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=3&Unit=5&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=srp3L05ex1.htm

3) více cvičení, některá složitější, kombinace zvratného "se" a "si" (4. a 3. pád) https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/reflexive/uebungen

4) http://www.inawe.de/don/reflexive/refv1.htm

5) http://www.dsporto.de/ubungen/reflexiv1.htm

6) tvorba vět, postavení "sich" ve větě http://www.dsporto.de/ubungen/reflexiv5.htm

7) http://courseware.nus.edu.sg/e-daf/rmn/la2201gr/la2201gr_e23/reflexive_verben.htm

8) http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_06.htm

9) směs 3. a 4. pád (si a se) http://www.acampitelli.com/reflexive_verben_akk_dat.htm

10) výběr z nabídnutých sloves (pozor! některá pro nás nová významově - ale najít si význam na seznamu není problém:-)

http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/reflexvb.htm

 

Quizlet:

různé procvičování: https://quizlet.com/class/5547807/

Konjunktiv II (podmiňovací způsob):

seznam nepravidelných sloves - pouze s préteritem (bez perfekta) - možno použít jako pomůcku: zde

1) opis pomocí würde: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg10_03.htm

2) směs: http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=3&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1

3) doplnění tvarů (modální slovesa a haben/sein): http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=3&SubExerc

4) směs: http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=4&Lection=1&Exercise=2&SubExercise=1

5) vyber úroveň A2 a klikni na "weiter": http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/choosethemaref.php?tid=268

6) náročnějsí mix (pozor konjunktiv má oproti préteritu přehlásku!!): https://www.schularena.com/deutsch/grammatik/verb/Konjunktiv_II.htm

 

Präteritum (minulý čas préteritum)

seznam nepravidelných sloves - pouze s préteritem (bez perfekta) - možno použít jako pomůcku: zde

1) mix sloves: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap8_praeteritum.htm

2) mix 2: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_bach.htm

3) tabulka doplňování: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/40_praeteritum_uebungen.htm

4) doplňování do textu (sloveso zadané v závorce): http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/45_praeteritum_vergangenheit_verben.htm

5) doplnění hotových tvarů do textu dle významu: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/42_vergangenheit_uebungen_lernen.htm

6) doplnění do textu: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/43_vergangenheit_uebungen_praeteritum.htm

7) křížovka 1: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/50_verben_praeteritum_uebung.htm

8) křížovka 2: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/51_verben_imperfekt_uebung.htm

9) křížovka 3: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/52_zeiten_praeteritum_uebungen.htm

10) haben/sein - pravidelná slovesa - nepravidelná slovesa: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/praeteritum/uebungen

11) nepravidelná slovesa: http://lerngrammatik.de/uebung_verb_praeteritum_unregelmaessige_verben_1.htm

12) pravidelná slovesa: http://lerngrammatik.de/uebung_verb_praeteritum_regelmaessige_verben_1.htm

13) vyber úroveň A2, klikni na "weiter": https://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/choosethemaref.php?tid=206

14) křížovka 4: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/53_verben_im_praeteritum_zeit_uebung.htm

15) křížovka 5: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/54_verben_imperfekt_uebung.htm

16) křížovka 6: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/55_zeiten_praeteritum_zeit_uebung.htm

17) naopak převod z préterita do přítomného času: http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/praeteritum_imperfekt/70_praeteritum_ins_praesens.htm

18) výběr z možností: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg07_04.htm

19) testíky (vyber test): http://www.nthuleen.com/teach/grammar/praeteritumtests.html

20) různá cvičení - vyber si (některá už jsou možná výše uvedena): https://dafideen.wordpress.com/2012/09/04/prateritum-online-ubungen/

 

 

Online Übungen zum Kursbuch

zde komplet (nutno zvolit vhodný díl učebnice): http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_bfr

k aktuálnímu dílu: https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a2-2/

doporučuji nyní: lekce 28 celá - lekce 29/cv. 4,5 - lekce 30/cv. 3,4 - lekce 31/cv. 3,4
 
 

Hörverstehen - 30. 10. 2017

1) https://drive.google.com/file/d/0B-khJmmwxQu2aTVIbXVrZGpZcWM/view?usp=sharing

2) https://drive.google.com/file/d/0B-khJmmwxQu2LW5IOUpTMFpEMWM/view?usp=sharing

 

Adjektivdeklination

1 ) mit dem bestimmten Artikel:  https://deutschlernerblog.de/uebungen-zur-adjektivdeklination-deutsch-a1-a2/

2) ohne Artikel: https://deutschlernerblog.de/online-uebungen-zur-adjektivdeklination-deutsch-b1/

3) Übung 1 und 2: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=4&Lection=2&Exercise=1&SubExercise=1

4) nur Übung 2: https://www.deutsch-lernen.com/uebungen/dc-ue02_1.php

5) nur Übung 3: https://www.deutsch-lernen.com/uebungen/dc-ue03_1.php

6)   https://www.grammatiktraining.de/adjektive/grammatikuebung-adjektivkonstruktionen-ergaenzen.html

7)   https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_15.htm

8) Verkehrsmeldungen: https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-hoerverstehen-deutsch-a2-verkehrsmeldungen/

9) Die Stadt Freiburg in der Schweiz: https://deutschlernerblog.de/uebung-zum-hoerverstehen-deutsch-a2-die-stadt-freiburg-in-der-schweiz/

10) více poslechů zde úroveň A2 - B1: http://www.deutsch-to-go.de/lernen/hoertexte-mittel/

 

 

 

 

Starý školní rok 2016-2017

 

 

Imperativ

1) rozkaz. zp. (včetně Sie): http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-imperativ.html

2) rozkaz (Sie  x ihr x du): https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/imperativ/uebungen

3) převod z vět se "sollen" na rozkaz: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_12.htm

4) vysvětlení rozkazu: http://deutsch.info/de/grammar/imperativ

5) tvorba vět pro vykání - rozkaz: http://www.dsporto.de/ubungen/imperativ09.htm

6) cvičení na výběr dle osob: http://www.dsporto.de/ubungen/imperativstart.htm

7) doplňování rozakzu do vět, dle situace: http://lerngrammatik.de/uebung_verb_imperativ_1.htm

 

Relativsätze

1) výběr z možností: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap4_relativpronomen.htm

2) doplňování: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/relativsaetze/uebungen

3) doplňování: http://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-relativsaetze.html

4) vysvětlení: http://www.grammatiktraining.de/relativsaetze/grammatikanimation-bildung-von-relativsaetzen.html

5) cvičení: http://www.grammatiktraining.de/relativsaetze/grammatikuebung-relativpronomen-maskulin-ergaenzen.html    

6) vysvětlení s předložkou:  http://www.grammatiktraining.de/relativsaetze/grammatikanimation-relativsaetze-mit-praepositionen.html

7) cvičení s předložkou: http://www.grammatiktraining.de/relativsaetze/grammatikuebung-relativpronomen-mit-praepositionen-ergaenzen.html

8) někdy s předložkou někdy bez: http://www.dsporto.de/ubungen/relativ3.htm

9) výběr z možností: http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/uebungen/ueb2/ueb_2.html

10) "das" nebo "dass": http://www.dsporto.de/ubungen/relativ6.htm

 

 

 

 

Informace ze dne 13. 9. 2016

Odkaz na písničku "Nur für dich": zde

 

Téma škola, systém školství v Německu

1) křížovka: https://hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=6&Exercise=6&SubExercise=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábory s němčinou 2016

Několik tipů na letní dětské tábory, kde se mohou děti a mládež aktivně setkat s němčinou a získat tak třeba nové přátele z naší sousední země. (zdroj Tandem: http://www.tandem-org.cz/aktuality/tipy-na-letni-detske-tabory-s-nemcinou)

 • Dětský jazykový tábor

Odkaz:www.detsketabory.cz/nabidka_jazyk.html 
Termín: 9.–16. července 2016

 • Sojka, spolek mladých pravidelně každý rok připravuje několik táborů v roce, sledujte webové stránky spolku.

Odkaz: http://sojka.cz/nav/tabory/

 • Mezinárodní česko-německo-rakouské letní dětské tábory zaměřené na komunikaci a pobyty v přírodě a turistiku

Odkaz:www.ltcamp.cz/
Termín: 31. července–13. srpna 2016

 • Letní jazykový tábor v lančovské zátoce u Vranovské přehrady 

Odkaz: http://set-lancov.cz/?page_id=37

2. běh:17.– 30. července 2016
3. běh: 31.7.–12. srpna 2016

+ setkání bývalých účastníků tábora v termínu 12.–14.8.2016

 • Česko-německý workcamp v Krušných horách HeuHoj-Camp 2016

Odkaz:http://pollakis.de/heuhoj/cs/start-2/
Termín: 9.–16. července 2016

 • Mezinárodní letní tábor pro mládež

Ve dnech 1. –11. srpna 2016 pořádá Bádenský tělovýchovný spolek 48. ročník mezinárodního letního tábora pro mládež ve městě Breisach am Rhein. Při této příležitosti se hledají mezinárodní skupinky účasníků 
Odkaz: www.ahoj.info/article/48-rocnik-mezinarodniho-letniho-tabora-pro-mladez

Online cvičení

 

Skloňování přídavných jmen (Adjektivdeklination):

1) 1. pád člen neurčitý: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_15.htm

2) po neurčitém členu nebo přivlastňovacích zájmenech: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_16.htm

3) po neurčitém členu: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=4&Lection=2&Exercise=1&SubExercise=1

4) směs (náročnější): http://www.passito.be/index_bestanden/duits/adjektivdeklination_a_01.htm

5) trojice vět (1., 3. a 4. pád): http://www.passito.be/index_bestanden/duits/adjektivdeklination01.htm

 

Online cvičení

Online cvičení vhodná na procvičení probírané látky:

gramatika

Vzhledem k tomu, že nejde o cvičení přesně k učebnici, mohou se v nich objevit i neznámá slovíčka, se kterými se musí děti nějak poprat :-)

modální slovesa:

1) http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_modalverben.htm

2) https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/modalverben/uebungen

3) http://www.grammatiktraining.de/modalverben/schreibuebung-saetze-mit-modalverben-bilden.html

4) http://www.deutsch-lernen.com/uebungen/dc-ue01_1.php  (možnost volby lehké, střední a těžké verze - leicht-mittel-schwer)

5) https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=4&Exercise=3&SubExercise=1

6) zde větší množnství cvičení: http://www.sprachenwegweiser.de/deutsche-modalverben-uumlben.html

7) http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=4&SubExercise=1

8) sollen a wollen:

http://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1

9) http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/quiz_pr.html

 

perfekt (minulý čas):

1) nepravidelná slovesa: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm

2) pomocné sloveso haben nebo sein: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_10.htm

3) pomocné sloveso haben nebo sein:  http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_11.htm

4) cvičení se vzorem - tvoření perfekta: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/01_perfekt_uebungen.htm

5) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/02_perfekt_uebung.htm

6) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/03_zeitform_perfekt_uebung.htm

7) nepravidelná slovesa: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/06_perfekt_lernen_uebung.htm

8) směs sloves: http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/21_perfekt_beispiele_uebung.htm

9) pomocné sloveso haben nebo sein: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/perfekt/uebungen

10) směs cvičení v kombinaci se zájmeny: http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=145

 

 

 

Informace k FIT – testům

Naše škola má díky spolupráci s Goethe institutem v rámci PASCH možnost nabídnout žákům účast na mezinárodně uznávané zkoušce FIT in Deutsch A1 nebo FIT in Deutsch A2.

Jde v podstatě o dětskou verzi jazykové zkoušky pro dospělé („státnice“), žáci 6. – 7. tříd mohou skládat FIT in Deutsch A1, žáci 8. -9. tříd FIT in Deutsch A2.

Zkouška probíhá přímo na naší škole. Zástupci s Goethe institutu přijedou k nám. Termín zkoušky bude upřesněn později.

Pro žáky naší školy je díky projektu PASCH účast na této zkoušce bezplatná (běžná cena je 1000 Kč).

 

Informace ke zkoušce Fit in Deutsch A2:

(informace z webu Goethe institutu http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/ft2/csindex.htm)

Po složení zkoušky Goethe-Zertifikats A2: Fit in Deutsch 2 se dokážeš jednoduchým způsobem dorozumět německy. Odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce. (podrobné informace v NJ, česká tabulka ke stažení v galerii)

Po složení zkoušky dokážeš například

 • porozumět v běžných situacích krátkým, jednoduchým otázkám, sdělením, telefonním hovorům a zprávám, informacím z rádia a krátkým rozhovorům,
 • pochopit nejdůležitější informace z krátkých písemných textů a sdělení, inzerátů, popisů, dopisů a jednoduchých novinových článků,
 • psát krátká soukromá sdělení,
 • představit se při rozhovoru a odpovědět na základní otázky ke své osobě,
 • klást a zodpovědět jednoduché otázky v rozhovorech k tématům, která tě osobně zajímají,
 • formulovat v každodenních situacích obvyklé otázky a prosby nebo na ně reagovat.

Další informace a cvičební materiály ke zkoušce Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2